Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony
KRS:
0000338389
Czcionka:
Kontrast:
Logowanie do subkonta
KRS:
0000338389
Czcionka:
Kontrast:

Pytania z kategorii: Rachunki, faktury, przelewy i sposoby płatności

Czy data wystawienia faktury ma znaczenie, tj. jak długo ważne są faktury?
Refundujemy  faktury, rachunki bądź inne dowody księgowe przekazane do Fundacji nie później niż w terminie 5 lat od daty ich wystawienia. Z zastrzeżeniem, że refundacji nie podlegają faktury wystawione przed dniem zawarcia Porozumienia.
Co to jest Zestawienie kosztów i w jaki sposób je wypełnić?
Zestawienie kosztów to Załącznik Nr 2 do Regulaminu, który można pobrać ze strony internetowej Fundacji oraz po zalogowaniu się do subkonta z zakładki Dokumenty. Zestawienie kosztów należy każdorazowo dołączać do wysyłanych do Fundacji faktur. Przed wysłan[...]
Dlaczego faktury/rachunki mogły nie zostać zrefundowane? Dlaczego zapłata za nie została wstrzymana?
Dzieje się tak m.in. w przypadku, gdy: O wstrzymaniu oraz powodach wstrzymania refundacji/zapłaty za faktury Fundacja informuje Kierowników Grup OPP na platformie logowania do subkonta w zakładce Poczta przychodząca.
Jak długo ważne są faktury?
Refundacji podlegają faktury wystawione od dnia zawarcia Porozumienia. Można je przesyłać na adres Fundacji w chwili, kiedy na subkoncie Grupy OPP znajdują się wystarczające na ich zrefundowanie/opłacenie środki pieniężne. Faktury nie mają daty upływu ważn[...]
Na czym polega refundacja poniesionych kosztów? Jakie dokumenty są podstawą do refundacji i jak powinny wyglądać?
Refundacja kosztów nastąpi wyłącznie po wcześniejszym przedłożeniu zgodnych z treścią Porozumienia rachunków, faktur, biletów komunikacyjnych lub innych dowodów księgowych potwierdzających poniesienie kosztu oraz akceptacji poniesionych przez Kierownika ko[...]
Na czym polega refundacja poniesionych kosztów? Jakie dokumenty są podstawą do refundacji i jak powinny wyglądać?
Refundacja kosztów nastąpi wyłącznie po wcześniejszym przedłożeniu zgodnych z treścią Porozumienia rachunków, faktur, biletów komunikacyjnych lub innych dowodów księgowych potwierdzających poniesienie kosztu oraz akceptacji poniesionych przez Kierownika ko[...]
Zarządzaj plikami cookies