Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony
KRS:
0000338389
Czcionka:
Kontrast:
Logowanie do subkonta
KRS:
0000338389
Czcionka:
Kontrast:

Fundacja dla dorosłych i niepełnosprawnych – Fundacja Sedeka

Pomagamy osobom dorosłym w trudnej sytuacji zdrowotnej i życiowej, wspieramy ich opiekunów oraz aktywizujemy seniorów. To jest naszą misją.

W swoim działaniu kierujemy się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka. Jesteśmy życzliwie nastawieni do świata, wrażliwi na krzywdy i ludzkie nieszczęścia.

Fundacja dla osób niepełnosprawnych – pomagamy osobom chorym

Jesteśmy Fundacją dla dorosłych. Od 2009 roku niezmiennie, naszym najważniejszym zadaniem jest niesienie pomocy. Robimy to całkowicie bezpłatnie. Każdy, kto potrzebuje pomocy lub chce pomagać innym, może założyć subkonto w Fundacji Sedeka. Dajemy możliwość gromadzenia środków z 1,5% podatku, zbiórek publicznych i internetowych oraz darowizn. Każdego roku wspieramy kilka tysięcy osób które znalazły się w trudnej sytuacji zdrowotnej czy życiowej.

Wiemy jak trudne jest codzienne życie osób zmagających się z chorobą dlatego od początku naszej działalności nie pobieramy opłat za zakładanie i prowadzenie subkont ani żadnych prowizji od wpłat darowizn i odpisów 1,5%. 100% wpływów na subkoncie Podopiecznego pozostaje do jego dyspozycji.
Czasami nieoczekiwane problemy zdrowotne, jak na przykład nagła diagnoza: rak, zaskakują nas w najmniej spodziewanym momencie, gwałtowanie wprowadzając zmiany w życiu. To trudny moment zarówno dla chorego jak i dla jego bliskich. Często potrzeba czasu do przepracowania nowej rzeczywistości oraz sił do podjęcia walki w leczeniu. Wówczas wsparcie jest bezcenne. Fundacja Sedeka poprzez prowadzone działania jest również fundacją dla dorosłych chorych na raka, wspierającą osoby zmagające się z tym wyzwaniem życiowym, a także ich opiekunów.

Często jednak są także przypadki, gdy choroba towarzyszy Podopiecznemu od narodzin, jak na przykład w sytuacji osób chorujących na MPD. Ogrom wysiłku, który czeka osobę chorą i jej bliskich jest trudny do pokonania, zarówno w kontekście procesu leczenia jak i przezwyciężania licznych wyzwań społecznych stojących przed nimi. Fundacja Sedeka jest również fundacją dla osób dorosłych z dziecięcym porażeniem mózgowym, działając jako instytucja wspierająca w długotrwałym procesie radzenia sobie z chorobą.

Jednostką chorobową, która podobnie jak poprzednie, utrudnia funkcjonowanie chorego w codzienności niewątpliwie jest również coraz częściej występująca choroba cywilizacyjna -cukrzyca. Nieleczenie cukrzycy może prowadzić do poważnych powikłań, takich jak choroby serca, udar, problemy ze wzrokiem czy nawet amputacje kończyn. Jak poradzić sobie w stałym monitorowaniu poziomu cukru we krwi i regularnej współpracy z lekarzem, który pomoże zmienić nawyki żywieniowe wspomagające w walce z chorobą oraz opracuje indywidualny plan leczenia? Fundacja Sedeka jest również fundacją dla dorosłych z cukrzycą, więc jeśli potrzebujesz wsparcia w leczeniu i/lub konsultacji dietetycznych – zgłoś się do nas!

Każdego dnia ktoś z nas może dowiedzieć się o diagnozie, na którą ciężko się przygotować. W trudnych chwilach istotne jest otoczenie się wsparciem, zarówno od strony bliskich jak i lekarzy czy specjalistów. Pamiętaj, że Fundacja Sedeka to po prostu fundacja dla chorych dorosłych – dołącz do naszej Fundacji!

Wszystkie środki zebrane na subkoncie będą mogły być przeznaczone na operacje, leczenie, rehabilitację, zakupy leków czy innych artykułów medycznych związanych z każdą chorobą przewlekłą.

Nasi Podopieczni nie są sami. Wspieramy ich i dokładamy wszelkich starań, aby minimalizować koszty związane z leczeniem i walką o zdrowie. W trosce o Nich stworzyliśmy projekt Mapy Przyjaznych Miejsc. Dzięki współpracy z różnymi firmami i placówkami z branży medycznej nasi Podopieczni mogą korzystać z bezpłatnej rehabilitacji oraz rabatów na usługi i produkty medyczne.

Fundacja dla dorosłych i niepełnosprawnych – niesiemy pomoc wszystkim

Osoby z niepełnosprawnością stanowią ponad 12% mieszkańców naszego kraju. Jest to ogromna i różnorodna grupa: osoby z bardzo różnymi potrzebami. Jako fundacja dla osób niepełnosprawnych staramy się na te wszystkie potrzeby odpowiadać, bo jesteśmy nie tylko instytucją, ale tworzymy wspólnotę, która daje zrozumienie i nadzieję na pozytywną zmianę życia. Zależy nam nie tylko na eliminowaniu barier fizycznych czy społecznych, ale także na budowaniu silnych więzi międzyludzkich i pomocy niepełnosprawnym.

Nasi Podopieczni z niepełnosprawnością ruchową bezproblemowo i bez kosztowo refundują zakupy protez, wózków inwalidzkich, przystosowania przestrzeni czy pojazdu i wszystkie inne potrzeby związane z poprawą dobrostanu. Dzięki wsparciu Partnerów Podopieczni korzystają też ze zniżek i darmowych rehabilitacji w najlepszych, sprawdzonych ośrodkach. Zachęcamy potrzebujących by zapoznali się z możliwościami Partnerów Fundacji na naszej Mapie Przyjaznych Miejsc. Działamy więc jako fundacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną charakteryzuje obniżona sprawność intelektualna, która, podobnie jak niepełnosprawność ruchowa, może być wrodzona lub nabyta. Nabyta niepełnosprawność intelektualna może być spowodowana uszkodzeniem mózgu lub objawić się jak demencja starcza czy choroba Alzheimera. Niepełnosprawność ta jest zjawiskiem bardzo złożonym, gdyż w tej grupie uwzględnia się też niepełnosprawnych intelektualnie ze współistnieniem zaburzeń psychicznych i neurologicznych takich jak autyzm. Działamy więc też jako fundacja dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Fundacja Sedeka to po prostu fundacja dla osób niepełnosprawnych dorosłych – wszystkich, bez żadnych wyjątków. Na swoich subkontach Podopieczni zbierają środki głównie na leczenie i rehabilitacje.
Uważamy, że pomoc osobom niepełnosprawnym to dla nas nie tylko zadanie, ale zobowiązanie do tworzenia warunków, w których każda osoba może rozwijać swoje umiejętności, uczestniczyć w społeczeństwie i cieszyć się pełnią życia na miarę swoich możliwości. Tworzymy więc programy, które nie tylko dostarczają niezbędne wsparcie, ale również inspirują do osiągania wyższych celów i poprawy jakości życia osób potrzebujących.

Dołączając do naszej fundacji, dołączasz do wspólnoty, która nieustannie stara się nadawać sens życiu każdej jednostce, niosąc nadzieję i możliwości. Kierujemy nasze wysiłki na rzecz nieustannego doskonalenia jakości życia osób niepełnosprawnych, dowodząc, że skuteczna pomoc osobom niepełnosprawnym wymaga holistycznego podejścia.

Jednak to nie wszystko, bo pomoc osobom niepełnosprawnym to także wsparcie ich otoczenia, dlatego uruchomiliśmy darmowe grupy wsparcia dla ich opiekunów, gdzie osoby opiekujące się osobami z niepełnosprawnością mogą wymienić się doświadczeniami i poszukać sposobów na zniwelowanie negatywnych skutków ciągłej opieki. Projekt wsparcia ma też promować pomaganie osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom. Najważniejsze jest by nieść pomoc potrzebującym, by ich słychać, udzielać wsparcia i rozwijać dla nich jak najwięcej narzędzi pomocowych.

Jesteśmy u boku naszych Podopiecznych w ich walce o zdrowie.

Historia Fundacji Sedeka

Fundacja Sedeka powstała w 2009 roku z inicjatywy Stanisława Kowalskiego – wieloletniego Prezesa Fundacji, filantropa, założyciela Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

Fundacja została powołana, aby wspierać osoby z niepełnosprawnościami, chore czy dotknięte przez los. To dla nich, prawie od 15-stu lat, prowadzimy subkonta dzięki którym możliwe jest pozyskiwanie środków od darczyńców oraz podatników.

W 2012 roku Fundacja otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego, co umożliwiło nam jeszcze skuteczniejsze działanie.

Od 2016 roku dbamy o aktywność, sprawność i zdrowie seniorów, poprzez organizowanie dla nich bezpłatnych warsztatów i różnorodnych zajęć grupowych, takich, jak: nordic-walking, taniec w kręgu, fitness, język angielski czy trening werbalno-pamięciowy. Osoby starsze mogą uczestniczyć także w indywidualnych konsultacjach dietetycznych. Organizujemy dla nich różnego rodzaju wykłady i prelekcje tematyczne związane ze zdrowiem i kulturą. Wszystkie zajęcia i konsultacje są bezpłatne.

Naszą Fundację tworzą ludzie zaangażowani w swoją pracę, którzy chcą czynić dobro, pragnący, aby Podopieczni mieli szansę na godne życie. Fachowa kadra pracowników otacza opieką Podopiecznych oraz ich rodziny pozostając z nimi w stałym, codziennym kontakcie.

Działamy na podstawie Statutu oraz przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj.: Dz.U. 1991 nr 46 poz. 203 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

Fundacja Sedeka powstała w 2009 roku z inicjatywy Stanisława Kowalskiego – wieloletniego Prezesa Fundacji, filantropa, założyciela Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. 

W 2012 r. otrzymaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego.

Działamy na podstawie Statutu oraz przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj.: Dz.U. 1991 nr 46 poz. 203 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

Naszą Fundację tworzą ludzie zaangażowani w swoją pracę, którzy chcą czynić dobro, pragnący, aby nasi Podopieczni mieli szansę na godne życie.

Pomagamy osobom dorosłym w trudnej sytuacji zdrowotnej i życiowej, wspieramy ich opiekunów oraz aktywizujemy seniorów.

Zachęcamy do współpracy firmy i organizacje zaangażowane społecznie. Współpracujemy z wieloma firmami i instytucjami, które wspierają naszych Podopiecznych.

Cały czas rozwijamy się i poszerzamy nasze działania. Wszystko w jednym celu: dla dobra naszych beneficjentów.

Pomagamy osobom dorosłym w trudnej sytuacji zdrowotnej i życiowej, wspieramy ich opiekunów oraz aktywizujemy seniorów.

Od 2009 roku niezmiennie, naszym najważniejszym zadaniem jest niesienie pomocy osobom chorym, z niepełnosprawnościami, starszym, zagrożonym wykluczeniem społecznym, dotkniętym przez los. 

Każdy, kto potrzebuje pomocy lub chce pomagać innym, może założyć w Fundacji subkonto. Naszym Podopiecznym refundujemy m.in. koszty leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, sprzętu medycznego. Dajemy możliwość gromadzenia środków z 1,5% podatku, zbiórek publicznych i internetowych oraz darowizn. Zapraszamy do nas osoby potrzebujące pomocy z całej Polski. Z roku na rok do naszej Fundacji przybywa Podopiecznych. Zaufało nam już ponad 2000 osób.

Nie pobieramy opłat za zakładanie i prowadzenie subkont ani żadnych prowizji od wpłat darowizn i odpisów 1,5% podatku.

Od  2016 roku dbamy o aktywność, sprawność i zdrowie seniorów, poprzez organizowanie dla nich bezpłatnych warsztatów i różnorodnych zajęć grupowych, takich, jak: nordic-walking, taniec w kręgu, fitness, język angielski czy trening werbalno-pamięciowy. Osoby starsze mogą uczestniczyć w bezpłatnych, indywidualnych konsultacjach dietetycznych. Organizujemy dla nich różnego rodzaju wykłady i prelekcje tematyczne związane ze zdrowiem i kulturą.

W swoim działaniu kierujemy się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka. Jesteśmy życzliwie nastawieni do świata, wrażliwi na krzywdy i ludzkie nieszczęścia.

Władze Fundacji
Mecenat Honorowy, Zarząd i Rada Fundacji
Wspólnota
Fundacja Sedeka wraz z Fundacją Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” tworzą Wspólnotę „Zdążyć z Pomocą” działającą na rzecz wszystkich zadań prospołecznych.
Statut, KRS, Sprawozdania
Dokumenty związane z działalnością pożytku publicznego
Zarządzaj plikami cookies