Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony
KRS:
0000338389
Czcionka:
Kontrast:
Logowanie do subkonta
KRS:
0000338389
Czcionka:
Kontrast:

Przekaż 1,5% podatku – możemy pomagać razem

Fundacja Sedeka
KRS 0000338389

O co chodzi z przekazywaniem 1,5% podatku?

1 stycznia 2004 r. do polskiego systemu podatkowego wprowadzono instytucję 1% podatku (od zeznań rocznych składanych w 2023 roku – 1,5% podatku). Co to oznacza? Każda osoba, która jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych może w zeznaniu rocznym przeznaczyć 1,5% swojego całkowitego rocznego zobowiązania podatkowego na rzecz polskiej organizacji pożytku publicznego.

To łatwy sposób wspierania działań dobroczynnych. Przekazanie 1,5% podatku nie wpływa na ostateczną wysokość zobowiązania podatkowego i nie generuje dodatkowych kosztów dla podatnika. 1,5% podatku to realne pieniądze, które zamiast do kasy państwowej, trafiają do OPP i co ważne każdy polski podatnik może samodzielnie zadecydować, do kogo trafi część podatku dochodowego, który powinien zapłacić państwu.

Kto może przekazać 1,5% podatku?

Prawo do przekazania 1,5% na rzecz OPP mają:

• podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczający się na zasadach ogólnych przez skalę podatkową (np. umowę o pracę, umowę zlecenie oraz podatnicy uzyskujący dochody ze sprzedaży papierów wartościowych),

• podatnicy opodatkowani na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

• podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku,

• emeryci i renciści.

Urząd skarbowy przekaże środki OPP pod warunkiem:

• złożenia zeznania rocznego w terminie,
• zapłaty przez podatnika podatku należnego w pełnej wysokości nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Zapłacony podatek jest podstawą obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz OPP.

Nie mają prawa do przekazania 1,5 procent podatku:
• podatnicy opodatkowani kartą podatkową,
• osoby prawne, np. spółki, inne organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa państwowe.

Jak przekazać 1,5% podatku?

Aby przekazać 1,5% podatku na formularzu PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39 w pozycji „Numer KRS” trzeba wskazać numer KRS organizacji pożytku publicznego i następnie wskazać kwotę 1,5% zobowiązania podatkowego.

wzór:

Podatnik ma również możliwość wskazania celu szczegółowego umożliwiając przekazywanie 1,5% podatku na rzecz konkretnego Podopiecznego.

Podatnik może pozostać anonimowy dla organizacji pożytku publicznego lub wyrazić zgodę na przekazanie jego danych organizacji (np. imienia, nazwiska, adresu email, telefonu) poprzez zaznaczanie właściwego pola na formularzu zeznania podatkowego.

Warto wiedzieć że:

• wybrana organizacja pożytku publicznego musi znajdować się w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku. Podatnik może sprawdzić rejestr OPP na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/
• nie należy dokonywać bezpośrednio przelewu 1,5% podatku na konto wybranej organizacji pożytku publicznego. W przypadku, jeśli podatnik zdecyduje się przekazać 1,5% podatku na rzecz konkretnej organizacji pożytku publicznego, kwota ta zostanie przelana w imieniu podatnika bezpośrednio przez polski urząd skarbowy na konto danej organizacji.

Deklaracje roczne można składać:

• w formie papierowej – zgodnie z ustawą o PIT deklaracje podatkowe składamy w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania na terytorium Polski w dniu złożenia zeznania,

• w formie elektronicznej – deklaracje można wypełniać i składać przez różne bezpłatne programy.

My polecamy

Jeżeli podatnik dokonuje rozliczenia rocznego, korzystając z usługi Twój e-PIT, w przygotowanym dla niego zeznaniu automatycznie zostanie wskazana OPP, której przekazał 1,5% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1,5% podatku należnego). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły wskazał cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie wskazany w przygotowanym dla niego zeznaniu.

W każdym roku  podatnik może zmienić dane dotyczące wybranej organizacji pożytku publicznego OPP, w tym nr KRS, a także cel szczegółowy.

  • platformę PITax

Skorzystaj z naszego formularza PIT*

*Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Formularze PIT wypełnione w systemie PITax.pl online są od razu przesyłane do Ministerstwa Finansów, a podatnik otrzymuje urzędowe poświadczenie odbioru.

Jak renciści i emeryci mogą przekazać 1,5 procent podatku?

Emeryci i renciści także mogą przekazać 1,5% na rzecz organizacji pozarządowej, w zależności od sposobu rozliczania, drogi przekazania są różne.

  1. Emeryci i renciści, których rozlicza organ rentowy

    Emeryci i renciści, których rozlicza organ rentowy, bo nie uzyskali innych dochodów niż te z emerytury lub renty, nie mają obowiązku złożenia zeznania podatkowego do urzędu skarbowego. Jeśli chcą przekazać 1,5% podatku na wybraną organizację pożytku publicznego muszą złożyć do urzędu oświadczenie PIT-OP.
    Nie jest to związane z żadnymi kosztami, potrzeba tylko chwili czasu. PIT-OP składa się tak jak każde inne zeznanie podatkowe, w terminie do 30 kwietnia danego roku podatkowego. Można to zrobić na dwa sposoby:

• w formie papierowej – formularz PIT-OP należy wysłać pocztą lub zanieść do swojego urzędu Skarbowego. Formularz można otrzymać np. w biurze naszej Fundacji.

• w formie elektronicznej – za pomocą dedykowanej usługi, na przykład Twój e-PIT od Ministerstwa Finansów elektronicznie z podaniem danych uwierzytelniających lub z wykorzystaniem e-podpisu.

  1. Emeryci i renciści, dokonujący samodzielnego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych

    Emeryci i renciści, którzy:

• w roku podatkowym uzyskali inne dochody niż emerytura lub renta np. ze stosunku pracy,
• chcą skorzystać z szeregu ulg i odliczeń takich jak np. ulga internetowa czy rehabilitacyjna,
• rozliczają się wspólnie z małżonkiem lub w charakterze osoby samotnie wychowującej dziecko mogą w swoim zeznaniu rocznym wskazać wybraną przez siebie OPP i przekazać jej 1,5% podatku. W tym przypadku nie trzeba składać dodatkowego oświadczenia PIT-OP, a jedynie w rozliczeniu podatkowym wpisać numer KRS organizacji pożytku publicznego i kwotę odpisu 1,5% podatku.

Emeryt lub rencista, który w poprzednim roku wypełniał PIT-OP lub złożył samodzielnie rozliczenie roczne i wskazał organizację, której chce przekazać swój 1,5% podatku, jeśli nadal chce wspierać tę samą organizację, nie musi wypełniać co roku formularza PIT-OP.

Dlaczego warto przekazać 1,5% podatku na Fundację Sedeka?

Fundacja Sedeka w 2012 r. otrzymała w sądzie status Organizacji Pożytku Publicznego. Oznacza to, że możemy dla naszych Podopiecznych zbierać 1,5% podatku od osób fizycznych, ale też wiąże się z przestrzeganiem wymagających mechanizmów kontroli i przejrzystością działań oraz finansów. Tak właśnie działamy: uczciwie i transparentnie. Fundację Sedeka tworzą ludzie zaangażowani w swoją pracę, pragnący, aby nasi Podopieczni mieli szansę na godne życie.

Prowadzimy subkonta dla ponad 2600 Podopiecznych. Nie pobieramy żadnych opłat ani prowizji. Nasi Podopieczni ze środków przekazanych z 1,5% podatku mogą refundować m.in. koszty leczenia, rehabilitacji, zakupu leków czy sprzętu rehabilitacyjnego. Dzięki odpisom z 1,5% podatku możemy również organizować dla naszych beneficjentów liczne bezpłatne zajęcia (np. fitness, nordic walking, trening pamięci, nauka języka angielskiego), konsultacje (np. dietetyczne) czy warsztaty tematyczne.

1,5% podatku, nawet w najmniejszej kwocie, tak wiele dla nas znaczy!

Numer KRS do rozliczeń podatku za 2023 rok
Fundacja Sedeka
KRS 0000338389

Obejrzyj nasze filmy 1,5% podatku:

Zarządzaj plikami cookies