Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

KRS:

Czcionka:
Kontrast:
Logowanie do subkonta
KRS:
0000338389
Czcionka:
Kontrast:

Co to jest Zestawienie kosztów i w jaki sposób je wypełnić?

Zestawienie kosztów to Załącznik Nr 2 do Regulaminu, który można pobrać ze strony internetowej Fundacji oraz po zalogowaniu się do subkonta z zakładki Dokumenty. Zestawienie kosztów należy każdorazowo dołączać do wysyłanych do Fundacji faktur.

Przed wysłaniem do Fundacji Zestawienia kosztów upewnij się, że zawiera ono:

  • imię i nazwisko Kierownika Grupy OPP, dane Grupy OPP (numer ewidencyjny, nazwa Grupy OPP),
  • wykaz numerów wszystkich faktur i rachunków, które Kierownik Grupy OPP przesyła do refundacji oraz ich kwoty brutto,
  • numer konta bankowego, na który ma wpłynąć refundacja oraz dane jego właściciela,
  • czytelny, oryginalny podpis Kierownika Grupy OPP i podpisy wszystkich jej Członków (Członkowie Grupy OPP muszą każdorazowo akceptować Zestawienie kosztów).

Zestawienie kosztów należy przesyłać do Fundacji w oryginale.

Zarządzaj plikami cookies