Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony
KRS:
0000338389
Czcionka:
Kontrast:
Logowanie do subkonta
KRS:
0000338389
Czcionka:
Kontrast:

Na czym polega refundacja poniesionych kosztów? Jakie dokumenty są podstawą do refundacji i jak powinny wyglądać?

Refundacja kosztów nastąpi wyłącznie po wcześniejszym przedłożeniu zgodnych z treścią Porozumienia rachunków, faktur, biletów komunikacyjnych lub innych dowodów księgowych potwierdzających poniesienie kosztu oraz akceptacji poniesionych przez Kierownika kosztów do wysokości środków dostępnych na subkoncie Grupy.

Faktury, rachunki lub inne dowody księgowe nie mogą być wystawione przed datą założenia subkonta dla Grupy OPP, o której informujemy w potwierdzeniu założenia subkonta. Ponadto należy przedkładać je Fundacji nie później niż w terminie 5 lat od daty ich wystawienia.

Faktury lub rachunki:
1. Refundowane przez Fundację lub opłacane bezpośrednio do ich wystawcy powinny być wystawione na dane osoby fizycznej – dane Kierownika lub Członka Grupy OPP.  Na fakturze wystawca  musi wskazać nazwę Grupy OPP oraz jej numer ewidencyjny.

Przykład:

Nabywca: Jan Nowak
ul. Łąkowa 388,
01-098 Kobiałkowo Leśne
11999 Nowak Jan

2. Nie akceptujemy biletów internetowych oraz paragonów

3. Nie mogą mieć żadnych skreśleń, adnotacji i poprawek.

4. Muszą być opisane i podpisane na odwrocie przez Kierownika Grupy OPP: co, dla kogo i w jakim celu zostało opłacone, np. turnus rehabilitacyjny dla Podopiecznego Grupy w celu poprawy sprawności fizycznej po przebytym udarze.

5. W przypadku braku odpowiedniego pola na fakturze, numer i nazwę Grupy OPP można dopisać w polu „Uwagi”.

6. Faktury zagraniczne powinny zostać przetłumaczone na język polski. Tłumaczenie dokumentu powinno zostać wykonane przez biuro tłumaczeń. Wyjątek stanowią faktury zagraniczne za leki, suplementy diety, dojazdy, których nie trzeba tłumaczyć na język polski.

Do dokumentów księgowych z formą płatności „przelew” należy dołączyć dokument potwierdzenia przelewu/zapłaty. Nie refundujemy kosztów opłaconych: bonami, z formą płatności ePruf, itp.

Uwaga! Wydatki niedotyczące rehabilitacji i leczenia, których kwota w danej refundacji przekracza 1000,00 zł należy zgłaszać do Fundacji w formie pisemnego podania o refundację (druk podania), w celu uzyskania akceptacji Zarządu Fundacji na całościowy bądź częściowy zwrot kosztów.

Faktury należy przesyłać do Fundacji wraz z kompletnie wypełnionym zestawieniem kosztów (wzór formularza w Załączniku nr 2 do Regulaminu).

Zobacz wzory prawidłowo wystawionych faktur:
wzór faktury do przelewu
wzór faktury do refundacji

Refundacja kosztów – jak korzystać z subkonta?

Zarządzaj plikami cookies