Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

KRS:

Czcionka:
Kontrast:
Logowanie do subkonta
KRS:
0000338389
Czcionka:
Kontrast:

Dlaczego faktury/rachunki mogły nie zostać zrefundowane? Dlaczego zapłata za nie została wstrzymana?

Dzieje się tak m.in. w przypadku, gdy:

  • zostały wystawione na błędne dane
  • zawierają skreślenia i poprawki
  • nie są opisane co do celowości zakupu i podpisane na odwrocie przez Kierownika Grupy OPP
  • nie dotyczą zakupów i usług z zakresu zadań realizowanych przez Grupę OPP
  • przewyższają kwotą stan środków na subkoncie Grupy OPP (dotyczy rachunków/faktur przelewowych)
  • brakuje potwierdzenia zapłaty do faktur wystawionych na przelew (dotyczy rachunków/faktur do refundacji)
  • brakuje tłumaczeń faktur zagranicznych

O wstrzymaniu oraz powodach wstrzymania refundacji/zapłaty za faktury Fundacja informuje Kierowników Grup OPP na platformie logowania do subkonta w zakładce Poczta przychodząca.

Zarządzaj plikami cookies