Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony
KRS:
0000338389
Czcionka:
Kontrast:
Logowanie do subkonta
KRS:
0000338389
Czcionka:
Kontrast:

Dokumenty do założenia subkonta

Bardzo dziękujemy za chęć założenia subkonta w naszej Fundacji.

W tym celu wypełnij, wydrukuj w 2 egzemplarzach i podpisz:

Wypełnione, wydrukowane i podpisane powyższe dokumenty prześlij w 2 egzemplarzach do Fundacji na adres:

Fundacja Sedeka
ul. Grzybowska 4 lok. U6B
00-131 Warszawa

Jeżeli nie masz możliwości wydrukowania powyższych dokumentów prosimy o kontakt, prześlemy je do Ciebie pocztą tradycyjną.

Zapoznaj się z:

Zakładasz subkonto na rzecz konkretnej osoby potrzebującej wsparcia?

Jeśli jest to osoba pełnoletnia, zmagająca się z chorobą lub z niepełnosprawnościami do przesyłki dołącz:

  1. Kserokopię dokumentu medycznego (np. zaświadczenie od lekarza z rozpoznaniem schorzenia, wypis ze szpitala itp.) – dokument nie musi być wystawiany przez lekarza specjalistę, może być wystawiony np. przez lekarza rodzinnego;
  2. Kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli zostało wydane);
  3. W przypadku ubezwłasnowolnienia – kserokopię dokumentu potwierdzającego reprezentację Podopiecznego (np. Pełnomocnictwo, postanowienie Sądu  o ustanowieniu opiekuna prawnego).

Jeśli jest to osoba znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej (np. w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia jakim jest pożar domu) do przesyłki dołącz:

  • Kserokopię dokumentu potwierdzającego zdarzenie.

Zakładasz subkonto na rzecz realizacji szerszych celów prospołecznych?

Do przesyłki dołącz:

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy:
tel. 22 486 96 42 wew. 3
e-mail: grupy@sedeka.pl

Zarządzaj plikami cookies