Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

KRS:

Czcionka:
Kontrast:
Logowanie do subkonta
KRS:
0000338389
Czcionka:
Kontrast:

Zmiany w przekazywaniu 1% podatku dla OPP w 2023 roku

Dodano 16 maja 2022.

Z uwagą i rosnącym niepokojem śledzimy projekty legislacyjne dotyczące istotnych zmian w przekazywaniu 1% podatku dla OPP, których efektem będzie obniżenie podatków z 17% na 12% oraz brak możliwości zasilenia OPP przez znaczną grupę podatników, którzy ze względu na niski dochód nie będą podlegali obowiązkowemu rozliczeniu PIT.

Za ustawą – z pewnością przez wielu oczekiwaną, zapowiadającą obniżenie podatków, idzie kolejna zmiana, która może przynieść bardzo niekorzystne konsekwencje dla Organizacji Pożytku Publicznego i Podopiecznych.

12 maja br. w Sejmie została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, które obejmują także bardzo dla nas ważną ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jej efektem będzie obniżenie podatków lub nawet brak obowiązku ich odprowadzania, co według wstępnych wyliczeń zaowocuje tym, że na konta OPP w przyszłym roku trafi nawet 200 milionów złotych mniej niż dotychczas. To może być bardzo bolesnym ciosem dla wielu Podopiecznych, którzy z kwoty pozyskanej z 1% podatku planują m.in. leczenie, rehabilitacje, czy też zakup niezbędnych sprzętów terapeutycznych.

Co prawda, strona rządowa zapowiedziała dodanie do ustawy przepisów gwarantujących rekompensatę dla OPP, ale uzależnioną od kilku czynników, co w rezultacie czynić ją może w dużej mierze uznaniową. Są mianowicie przewidziane 3 mechanizmy wyrównawcze, które mogą być wprowadzane w różnych proporcjach:

  • automatyczny algorytm
  • otwarty konkurs ofert
  • redystrybucja przedstawiona przez Radę Działalności Pożytku Publicznego

W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem, proponowanym już wcześniej przez Organizacje Pożytku Publicznego i wielu Podopiecznych, byłoby podwyższenie podatku z 1% na co najmniej 1,2%.

Takie rozwiązanie byłoby zdecydowanie najbardziej przejrzyste, proste i wyrównujące ewentualne straty spowodowane ogólnym obniżeniem podatków.

Chociaż prace legislacyjne są już zaawansowane, a projekt ustawy trafi w najbliższych dniach pod obrady Senatu mamy jednak nadzieję, że głos wielu Organizacji Pożytku Publicznego, w tym również naszej Fundacji i Podopiecznych zostanie wzięty pod uwagę.

W związku z tym zachęcamy do śledzenia planowanych zmian, o których będziemy Was informować na bieżąco.

Uczyńmy wszystko, aby to, co dla wielu będzie dobrą i oczekiwaną zmianą, nie odbyło się kosztem osób najbardziej pokrzywdzonych przez los.

Zarządzaj plikami cookies