Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

KRS:

Czcionka:
Kontrast:
Logowanie do subkonta
KRS:
0000338389
Czcionka:
Kontrast:

Zapisy na terapie w ramach projektu Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji

Dodano 1 marca 2019.

Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji

Zapraszamy na bezpłatne terapie w Ośrodkach Rehabilitacji AMICUS, BIOMICUS i CEMICUS w ramach projektu „Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji” dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Kierunek pomocy 2:            Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.

Typ projektu:                        Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła).

Cel projektu :                       Zwiększenie samodzielności poprzez świadczenie bezpłatnej rehabilitacji, w tym terapii logopedycznej i psychologicznej, EEG Biofeedback, integracji sensorycznej oraz rehabilitacji ruchowej. Usprawnianie ma wyrabiać zaradność  osobistą, pomagać radzić sobie z codziennymi czynnościami, uczyć przezwyciężania barier, które  niesie niepełnosprawność, poprawiać funkcjonowanie w społeczeństwie i jakość życia.

Projekt polega na objęciu indywidualną, bezpłatną rehabilitacją grupy 200 niepełnosprawnych osób (dzieci, młodzieży a także dorosłych). Działania terapeutyczne ukierunkowane są na poprawę stanu zdrowia oraz zdobywanie i rozwój umiejętności niezbędnych w codziennym życiu, pozwalających na zwiększenie niezależności, aktywności życiowej i poczucia własnej wartości. Realizacja zróżnicowanych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb planów terapeutycznych ma za zadanie osiągnięcie efektów zarówno w sferze fizycznej jak i psychicznej.

Projekt ma charakter ogólnopolski.

Beneficjentom spoza województwa mazowieckiego wraz z opiekunami zapewniamy na czas trwania zajęć zakwaterowanie w Warszawie w hostelu należącym do Fundacji.

Czas trwania projektu:                     Od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.

Formy wsparcia:

 • terapia integracji sensorycznej,
 • terapia logopedyczna,
 • masaż logopedyczny,
 • terapia psychologiczna,
 • relaksacja,
 • terapia EEG Biofeedback,
 • trening funkcjonowania codziennego poprzez rehabilitację ruchową.

Warunkiem uczestnictwa jest:

 • subkonto w Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” lub w Fundacji Sedeka,
 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci i młodzież) lub orzeczony stopień niepełnosprawności: znaczny lub umiarkowany (dorośli),
 • rodzaj niepełnosprawności: schorzenie narządu ruchu, schorzenie narządu wzroku, schorzenie narządu słuchu, choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe, ogólny stan zdrowia, niepełnosprawności sprzężone, autyzm, inne,
 • zaświadczenie od lekarza neurologa o braku przeciwskazań do realizacji terapii EEG Biofeedback,
 • nieuczestniczenie w tym samym okresie w podobnych projektach dofinansowanych przez PFRON.

Aby uzyskać więcej informacji należy się skontaktować z sekretariatami Ośrodków:

Ośrodek Rehabilitacji AMICUS – Terapia dzieci i młodzieży
ul. Słowackiego 12, Warszawa
tel: +48 22 100 13 09 lub 606 200 631
mail: sekretariat@osrodekamicus.pl

Ośrodek Rehabilitacji BIOMICUS – Terapia dzieci i młodzieży
ul. Pańska 96 lok. 201, Warszawa
tel: +48 22 100 62 73 lub 881 934 284
mail: kontakt@biomicus.pl

Ośrodek Rehabilitacji CEMICUS – Terapia osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży
Grzybowska 4 lok. 9A, 00-131 Warszawa
tel. +48 22 100 13 28 lub 881 931 049
mail: kontakt@cemicus.pl

Harmonogram realizacji projektu:

W okresie od 01.04.2019 do 31.03.2020, tj. w każdym miesiącu trwania projektu, realizowane są równocześnie w trzech ośrodkach rehabilitacyjnych wszystkie przewidziane formy wsparcia.

Zakres wsparcia dla poszczególnych uczestników określony jest w Indywidualnych Planach Działania
a termin realizacji ustalany indywidualnie z Beneficjentem.

Zapisy chętnych do uczestnictwa prowadzone są w sposób ciągły przez cały czas trwania projektu. Ponieważ liczba wolnych miejsc jest ograniczona prowadzimy również zapisy na listy rezerwowe.

 

 

Zapraszamy!

 

Zarządzaj plikami cookies