Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

KRS:

Czcionka:
Kontrast:
Logowanie do subkonta
KRS:
0000338389
Czcionka:
Kontrast:

Nowa edycja projektu Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji

Dodano 11 kwietnia 2022.

Zapraszamy podopiecznych do udziału w kolejnej edycji projektu Gabinet Bezpłatnej Rehabilitacji, realizowanego na podstawie konkursu 1/2021 „Sięgamy po sukces”, dofinansowanego ze środków PFRON.  Nowa edycja  projektu odbywać się będzie od 1 kwietnia 2022 roku do 30 marca 2025 roku.

Do projektu zapraszamy dzieci i osoby dorosłe z niepełnosprawnością zamieszkałe na terenie Polski, które:

 • posiadają subkonto w Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” lub w Fundacji Sedeka,
 • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci i młodzież do 16 roku życia) lub orzeczony stopień niepełnosprawności znaczny lub umiarkowany (dorośli i młodzież powyżej 16 roku życia)
 • nie uczestniczą w tym samym czasie w innych projektach dofinansowanych przez PFRON
 • nie korzystają z Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy lub innych placówek finansowanych ze środków publicznych w zakresie zakładającym osiągnięcie zbieżnych celów terapii

W ramach projektu oferujemy stacjonarne zajęcia terapeutyczne obejmujące:

 • trening funkcjonowania codziennego poprzez rehabilitację ruchową,
 • terapię integracji sensorycznej,
 • terapię logopedyczną,
 • logopedyczny masaż całościowy,
 • terapię psychologiczną,
 • relaksację,
 • terapię EEG Biofeedback,
 • terapię funkcji poznawczo-motorycznych.

Celem prowadzonych działań jest zwiększanie samodzielności i sprawności w sytuacjach dnia codziennego. Chcemy aby wspólna praca z naszymi terapeutami przyniosła efekty w postaci łatwiejszego pokonywania barier fizycznych i psychicznych, pełniejszego funkcjonowania w społeczeństwie i  poprawy jakości życia.

Nasz zespół przygotowuje dla każdego uczestnika Indywidualny program działania zawierający ocenę aktualnego stanu zdrowia, potrzeby terapeutyczne i cele do osiągnięcia poprzez  realizację każdej z proponowanych form wsparcia. Plany przygotowywane są indywidualnie dla każdej osoby przystępującej do projektu w oparciu o dokumentację medyczną i wywiad.

Szczegółowe informacje odnośnie zapisów i warunków uczestnictwa znajdują się na stronach Ośrodków.

UWAGA!
Można się zapisać tylko do jednego – wybranego Ośrodka Rehabilitacji.

Osoby dorosłe z niepełnosprawnością zapraszamy do Ośrodka CEMICUS

Dzieci z niepełnosprawnością zapraszamy do Ośrodków AMICUS i BIOMICUS

Zarządzaj plikami cookies