Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

KRS:

Czcionka:
Kontrast:
Logowanie do subkonta
KRS:
0000338389
Czcionka:
Kontrast:

Środy z psychiatrią

Dodano 11 marca 2021.

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” zaangażowała się w inicjatywę Rzecznika Praw Pacjenta pod nazwą „Środy z psychiatrią”. Dostrzegając ogromną potrzebę zdobywania wiedzy dotyczącej zdrowia psychicznego, którą znacznie pogłębiła panująca pandemia i izolacja społeczna, terapeuci Fundacji będą pełnili dyżury i udzielali porad dotyczących promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego.

Wykwalifikowani i doświadczeni w pracy z pacjentami psychologowie i psychoterapeuci z Ośrodków Rehabilitacji AMICUS, BIOMICUS i CEMICUS będą, wspólnie ze specjalistami z innych placówek biorących udział w projekcie, pełnili dyżury w ramach „Śród z psychiatrią”. Wierzymy, że ta inicjatywa przyczyni się do promocji zdrowia psychicznego oraz większej dbałości o równowagę umysłu.

Poniżej przedstawiamy grafik dyżurów specjalistów z Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Pierwszy dyżur przypada już 24 marca.

https://www.gov.pl/web/rpp/2021-marzec

Ośrodek Rehabilitacji AMICUS

Terminy:

24.03. – mgr Maria Małecka-Rzodkiewicz – psycholog, pedagog
14.04. – mgr Maria Małecka-Rzodkiewicz – psycholog, pedagog
23.06. – mgr Maria Małecka-Rzodkiewicz – psycholog, pedagog
22.09. – mgr Anna Rożeluk – psycholog, pedagog specjalny
24.11. – mgr Anna Rożeluk – psycholog, pedagog specjalny

Dyżur w godzinach: 14.00-16.00

Kontakt: 604454947

Zakres prowadzonych porad eksperckich:

Informowanie i edukowanie w zakresie terapii dzieci z niepełnosprawnością oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Ośrodek Rehabilitacji BIOMICUS

21.04. – mgr Joanna Krajewska – psycholog i oligofrenopedagog mgr Katarzyna Chylińska – psycholog i pedagog (w zastępstwie)
23.06. – mgr Joanna Krajewska – psycholog i oligofrenopedagog
22.09. – mgr Joanna Krajewska – psycholog i oligofrenopedagog
24.11. – mgr Joanna Krajewska – psycholog i oligofrenopedagog

Dyżur w godzinach 9.00-11.00

Kontakt: 22 100 62 73

Zakres prowadzonych porad eksperckich:

Psychoedukacja w zakresie zagrożeń wynikających z aktywności młodzieży i dzieci w cyberprzestrzeni. Co powinno zaniepokoić rodzica, na co zwracać szczególną uwagę, jakie konsekwencje społeczne, emocjonalne i poznawcze niesie za sobą nadmierne korzystanie z Internetu.

Ośrodek Rehabilitacji CEMICUS

26.05. – mgr Agata Wasilkiewicz – psycholog
16.06. – mgr Agata Wasilkiewicz – psycholog
15.09. – mgr Agata Wasilkiewicz – psycholog
1.12. – mgr Agata Wasilkiewicz – psycholog

Dyżur w godzinach: 9:00-12:00

Kontakt: 22 100 13 28

Zakres:

Wstępne rozpoznanie trudności, z jakimi zgłasza się osoba, informacja jakiego rodzaju pomocy należy poszukiwać.

Edukowanie w zakresie terapii dla dorosłych osób z niepełnosprawnością świadczonych w Ośrodku Rehabilitacji CEMICUS: psychologicznej, neuropsychologicznej i psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Eksperci:

Mgr Anna Rożeluk – psycholog w Ośrodku Rehabilitacji AMICUS, od czternastu  lat pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi zarówno intelektualnie, jak i ruchowo. Zajmuje się również pracą z dziećmi z problemami w szkole (dysleksja, dysgrafia), zaburzeniami zachowania i emocjonalnymi, neurologicznymi, autyzmem, MPD, zaburzeniami uwagi i nadpobudliwością psychoruchową, problemami szkolnymi związanymi z trudnościami w koncentracji, problemami emocjonalnymi, niedojrzałością emocjonalno-społeczną, brakiem motywacji do nauki. Pomaga w pokonywaniu trudności szkolnych, społecznych oraz wychowawczych. Prowadzi również konsultacje, szkolenia i warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych. Prywatnie na co dzień mama przedszkolaka. Lubi naturę i zwierzęta oraz poznawać nowych ludzi.

Mgr Maria Małecka-Rzodkiewicz –psycholog, pedagog, dyrektor Ośrodka Rehabilitacji Amicus. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Zdobywała je pracując społecznie w placówkach pomocowych oraz organizując liczne akcje charytatywne oraz konferencje. Współpracowała m.in. z Instytutem Pedagogiki i Psychologii Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Komendą Miejską Policji w Zielonej Górze przy realizacji programów wychowawczych. Była członkiem Komitetu Honorowego Akcji Uniwersytet Dzieciom oraz członkiem Komisji ds. Wychowania przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego. Od wielu lat aktywnie działa na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych podejmując liczne inicjatywy głównie na rzecz dzieci. Była przewodniczącą Komisji Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności działającej przy Biurze Pomocy i Projektów Społecznych m. st. Warszawy oraz sekretarzem Komisji Dialogu Społecznego ds. Ochrony i Promocji Zdrowia działającej przy Biurze Polityki Zdrowotnej m. st. Warszawy. Kilka lat prowadziła Klub Myszki Norki funkcjonujący w ramach Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Była inicjatorem wielu działań na rzecz integracji dzieci pełnosprawnych z dziećmi z niepełnosprawnością (zajęcia edukacyjno-zabawowe, warsztaty, akcje charytatywne, festyny, festiwale, zbiórki publiczne, konkursy). Obecnie jest dyrektorem Ośrodka Rehabilitacji Amicus i wspiera terapeutycznie rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Prywatnie mama trójki dzieci w wieku 11, 10 i 7 lat.

Mgr Joanna Krajewska – psycholog i oligofrenopedagog, pracujący na co dzień w Ośrodku Rehabilitacji Biomicus. Prowadzi terapię psychologiczną dzieci i młodzieży oraz konsultacje z rodzicami.  W swojej pracy zawodowej szczególną uwagę zwraca na potrzeby psychiczne dzieci, których zaspokojenie znacząco poprawia funkcjonowanie dziecka w systemie rodzinnym i szkolnym. Holistyczne podejście do każdego pacjenta, jakie preferuje w swojej pracy, uwzględnia wszystkie aspekty funkcjonowania dziecka  oraz  bardzo istotne kwestie dotyczące właściwego odżywiania , aktywności w sieci, a także naturalnych sposobów efektywnej relaksacji. 

Mgr Agata Wasilkiewicz – psycholog kwalifikowany w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej, w trakcie szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Od 2009 r. zbiera doświadczenie w udzielaniu pomocy psychologicznej młodzieży oraz osobom dorosłym. Aktualnie pracuje z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością. Zakres udzielanego wsparcia obejmuje: funkcjonowanie poznawcze, rozwijanie samodzielności, radzenie sobie z codziennymi wyzwaniami, wzmacnianie adaptacji i odporności w obliczu wyzwań, radzenie sobie z emocjami i relacjami z innymi ludźmi oraz psychoedukację i psychoterapię zaburzeń psychicznych.

Zarządzaj plikami cookies