Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

KRS:

Czcionka:
Kontrast:
Logowanie do subkonta
KRS:
0000338389
Czcionka:
Kontrast:

Sprawozdanie z wyników zbiórek

Dodano 28 lutego 2015.

Sprawozdanie z wyników ogólnopolskich zbiórek publicznych przeprowadzonych  na podstawie Decyzji Nr 200/2014 MAC z dnia 31 stycznia 2014.

Zbiórki Publiczne

Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej przeprowadzonej w terminie

30.01.2014 – 31.01.2015

Fundacja Sedeka

00-131 Warszawa ul. Grzybowska 4 lok. 211

KRS: 0000338389

Sprawozdanie z wyników ogólnopolskich zbiórek publicznych przeprowadzonych
na podstawie Decyzji Nr 200/2014 MAC z dnia 31 stycznia 2014.

Suma wpłat: 88 199,40 zł w tym:

  •     65 994.36 zł stanowią dobrowolne wpłaty na konto bankowe,
  •     19 604,97 zł stanowią wpłaty do puszek kwestarskich,
  •     2 600,07 zł stanowią wpłaty do skarbon stacjonarnych.

Suma wypłat: 39 658,58 zł

Saldo : 48 540,82

Środki wydatkowano na działalność Grup OPP w Fundacji Sedeka: operacje medyczne, leczenie, rehabilitacja , zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego , finansowanie rozwoju fizycznego, edukacji, wyjazdów wypoczynkowych i edukacyjnych, zakup pomocy i artykułów szkolnych, edukacyjnych ,domową pomoc pielęgniarską, likwidację barier architektonicznych, przystosowanie mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakupu urządzeń dźwigowych umożliwiających poruszanie się niepełnosprawnych, poprawę sytuacji materialnej osób potrzebujących, przygotowanie i publikację materiałów informacyjnych, działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym , a także na rzecz rodziny, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Zarządzaj plikami cookies