Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

KRS:

Czcionka:
Kontrast:
Logowanie do subkonta
KRS:
0000338389
Czcionka:
Kontrast:

Grupa Terapia Tomatisa przeprowadza nabór dzieci do projektu

Dodano 3 sierpnia 2015.

Grupa OPP 10030 Terapia Tomatisa rozpoczyna nabór dzieci    do projektu „Wyrównywanie szans – podnoszenie kompetencji dzieci z deficytami”.

Projekt skierowany jest do dzieci, u których występuje zaburzenie analizy słuchowej. Działania projektu obejmują m.in. przeprowadzenie treningu uwagi słuchowej metodą Tomatisa, który będzie prowadzony w Centrum Tomatisa w Poznaniu.

Projekt jest szansą dla rodziców dla których koszt terapii, niemal 3 000 zł, stanowi barierę w podjęciu treningu metodą Tomatisa. W ramach projektu zajęcia będą bezpłatne.

Projekt realizowany jest w ramach programu Innowacje Społeczne współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Obowiązujące kryteria przyjęcia do programu:

1. uczeń klasy I-III w roku szkolnym 2015/2016 zamieszkały w Wielkopolsce;
2. deklaracja rodzica, że dziecko nie przyjmuje leków związanych z chorobą neurologiczną lub psychiczną;
3. przekazanie kserokopii dokumentacji dotyczącej dziecka, jeżeli taką posiada (od psychologa, pedagoga, z poradni specjalistycznych, w których dziecko było diagnozowane);
4. przeprowadzenie diagnostyki kwalifikującej dziecko do treningu i stwierdzenie problemów koncentracji w powiązaniu z zaburzeniami analizy słuchowej;
5. wypełnienie arkuszy ankietowych Uniwersytetu Medycznego.

Zakwalifikowanie do projektu oraz dobór grupy dzieci do badań naukowych nastąpi poprzez weryfikację dokumentacji zgodnie z procedurami badań naukowych.

Decydujący głos w doborze będzie miał Uniwersytet Medyczny. W przypadku większej liczby chętnych niż przewidziano w projekcie, nastąpi dobór losowy docelowej grupy. Rodzice otrzymają informację   o zakwalifikowaniu / bądź niezakwalifikowaniu dziecka do badań w ciągu 3 miesięcy od wypełnienia dokumentacji.

OPP Terapia Tomatisa zwraca się z prośbą o przekazanie informacji   o projekcie wychowawcom klas, pedagogom, rodzicom, opiekunom, którzy pomogą w skierowaniu do projektu dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, u których występuje również duże ryzyko zagrożenia dysleksją.

Termin zgłoszeń do programu upływa 31 sierpnia 2015 roku. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 80 dzieci.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Beatą Marciniak, przedstawicielem Fundacji       Aktywności Lokalnej, tel. 519 457 888 lub z Centrum Tomatisa tel. 502 348 094 i 61 877 01 31.

Zarządzaj plikami cookies