Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

KRS:

Czcionka:
Kontrast:
Logowanie do subkonta
KRS:
0000338389
Czcionka:
Kontrast:

Dane Fundacji do wystawiania faktur i rachunków

Dodano 3 listopada 2016.

Faktura lub rachunek powinny zawierać zatem następujące dane:

Fundacja Sedeka
ul. Grzybowska 4 lok. 132

00-131 Warszawa
NIP: 5272612458

Dodatkowo, w uwagach lub w treści faktury (rachunku) należy wskazać, której Grupy OPP dotyczy wystawiony dokument księgowy, czyli musi być wpisany Numer ewidencyjny oraz Nazwa Grupy OPP (przykład: 12345 – Grupa OPP – XYZ).

Każda faktura (rachunek) musi być z tyłu opisana co do celowości poniesionych kosztów (np. Opłata za druk ulotek) i zaakceptowana, czyli podpisana przez Kierownika Grupy OPP. Do oryginałów ww. faktur (rachunków) należy zawsze dołączyć wypełniony Załącznik nr 2 i komplet dokumentów przesłać pocztą do Fundacji.

Zarządzaj plikami cookies