Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

KRS:

Czcionka:
Kontrast:
Logowanie do subkonta
KRS:
0000338389
Czcionka:
Kontrast:

Aktywizacja kobiet 50+

Dodano 8 lipca 2015.

Starzenie się społeczeństwa a jednocześnie presja innowacyjności, nowoczesne technologie, zmieniający się paradygmat XXI wieku, kształtowanie kultury organizacyjnej – to czynniki niezbędne, aby poszerzyć swoją wiedzę w kontekście wspierania osób starszych, przede wszystkim kobiet na zmieniającym się rynku pracy.

W zakres celów pożytku publicznego jakie Fundacja Sedeka realizuje wchodzi działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, ale także na rzecz osób starszych. Cele te osiągamy poprzez: udostępnianie narzędzi do pozyskiwania środków, organizowanie wykładów, warsztatów i spotkań ze specjalistami, promowanie aktywności, zwalczanie bariery wieku, zaproponowanie uczestnictwa w zajęciach artystycznych i kulturalnych.

W dniu 30 czerwca br. , w Sejmie RP, uczestniczyliśmy w Konferencji Naukowo – Metodycznej pod tytułem Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy.

Na konferencji poruszono szereg ważnych tematów, przykładowo: zarządzanie różnorodnością jako źródłem przewagi konkurencyjnej, zarządzanie wiekiem, innowacyjność w aktywizacji pracowników 50+, międzypokoleniowy transfer wiedzy i umiejętności.

Akcentowano mocno współpracę międzypokoleniową w upowszechnianiu wiedzy i umiejętności, zmianę wzorca myślowego dotyczącego aktywizacji kobiet 50+. Podano przykłady kobiet na stanowiskach kierowniczych i ich drogę do kariery, dokonano przeglądu instytucji zabezpieczenia społecznego oraz zapoznano uczestników konferencji ze strategią zarządzania wiekiem.

Ponieważ znaczne grono naszych Podopiecznych to osoby starsze, często są to kobiety w trudnej sytuacji życiowej, z tym większym zainteresowaniem uczestniczyliśmy w konferencji. Jednocześnie jesteśmy ciekawi przebiegu oraz wyników całego projektu.

Zarządzaj plikami cookies