Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

KRS:

Czcionka:
Kontrast:
Logowanie do subkonta
KRS:
0000338389
Czcionka:
Kontrast:

Aktualizacja porozumienia

Dodano 27 grudnia 2018.

Szanowni Państwo,

Do wszystkich Kierowników Grup OPP nowe porozumienia zostały wysłane pocztą tradycyjną w formie papierowej. Informujemy, że ze względu na opóźnienie terminu wysyłki porozumień, czas odsyłania przez Kierowników Grup OPP wypełnionych i podpisanych dokumentów został przedłużony do 31 stycznia 2019 roku.


Szanowni Państwo,

Kierownicy, Członkowie Grup OPP,

Pragniemy Państwa poinformować o niezależnej od nas zmianie numerów kont bankowych Fundacji. W związku z tą sytuacją konieczna stała się aktualizacja obowiązującego dotychczas Porozumienia. Nowe Porozumienie wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r. Bardzo prosimy o zapoznanie się z jego treścią oraz Załącznikami Nr 1, 2, 3, 4, 5, Deklaracją Członkowską, Oświadczeniem o dochodach, Klauzulą Informacyjną RODO, podpisanie tych dokumentów po zaakceptowaniu i odesłanie niezwłocznie jednego kompletu na adres siedziby Fundacji: ul. Grzybowska 4 lok. 132, 00-131 Warszawa. Nieodesłanie podpisanego nowego Porozumienia wraz z Załącznikami spowoduje wstrzymanie wydatkowania środków zgromadzonych na subkoncie Grupy OPP do czasu wyjaśnienia Państwa stanowiska. W przypadku niezaakceptowania zmian prosimy o przesłanie pocztą podpisanego Wypowiedzenia Porozumienia.

W przypadku Grup OPP założonych na rzecz konkretnej osoby chorej lub z niepełnosprawnością prosimy do Porozumienia dołączyć oryginał aktualnej dokumentacji lekarskiej. Niedołączenie dokumentacji medycznej spowoduje wstrzymanie wydatkowania środków zgromadzonych na subkoncie Grupy OPP.

Wydatkowanie środków pieniężnych zgromadzonych na subkoncie przebiega zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz każdorazową zgodą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaną na przeprowadzenie zbiórki publicznej w ściśle określonym celu. W związku z wypracowaną praktyką oraz doświadczeniem Fundacji w stosowaniu tych przepisów konieczne stały się zmiany w Regulaminie gromadzenia środków pieniężnych na subkontach Grup OPP i refundacji kosztów.

Fundacja jako organizacja pożytku publicznego podlega kontroli Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego, a także poszczególnych darczyńców, którzy mają prawo do wglądu, na co przekazane darowizny zostały przeznaczone. Ministrem właściwym ze względu na charakter i cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biorąc pod uwagę to, że nie chcemy stracić zaufania społecznego w kwestii wydatkowania publicznych środków, prosimy o zrozumienie dla wprowadzonych zmian. Jednocześnie serdecznie dziękujemy tym z Państwa, którzy od wielu lat pozostają z nami, skutecznie współpracując przy pozyskiwaniu 1% podatku oraz darowizn, przeznaczanych następnie na realizowanie celów statutowych.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w zrozumieniu wprowadzonych przez nas ustaleń oraz treści przesyłanych przez nas dokumentów, prosimy o kontakt z Doradcami Grup OPP poprzez infolinię Fundacji 22 486 96 42 lub poprzez korespondencję mailową grupy@sedeka.pl.

Z poważaniem,

Stanisław Kowalski
prezes Zarządu Fundacji

Zarządzaj plikami cookies