Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

KRS:

Czcionka:
Kontrast:
Logowanie do subkonta
KRS:
0000338389
Czcionka:
Kontrast:

Jakie dokumenty są wymagane do założenia subkonta w Fundacji Sedeka?

Fundacja wymaga podpisania Porozumienia.

W przypadku subkonta zakładanego na rzecz osoby chorej bądź z niepełnosprawnością do Porozumienia zawieranego z Fundacją dołącz:

  • Kopię aktualnego zaświadczenie lekarskiego stwierdzającego chorobę Podopiecznego. Zaświadczenie powinno być napisane w języku polskim, powinno zawierać podpis lekarza i jego pieczątkę. Może być wystawione zarówno przez lekarza specjalistę, jak i lekarza pierwszego kontaktu.
  • Kopię Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, jeżeli zostało wydane.

W przypadku subkonta zakładanego na realizację szerszych celów prospołecznych do Porozumienia dołącz:

  • Opis planów działalności wraz z umotywowaniem zasadności założenia subkonta.
  • Oświadczenie, że przeprowadzane działania będą bezpłatne dla ich beneficjentów, a ich organizatorzy nie będą czerpać korzyści materialnych.
Zarządzaj plikami cookies