Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

KRS:

Czcionka:
Kontrast:
Logowanie do subkonta
KRS:
0000338389
Czcionka:
Kontrast:

Czy mogę uzyskać dane osoby, która wpłaciła 1,5% podatku na konkretne subkonto?

Niestety nie jest to możliwe.

Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych wskazują, że przekazanie danych osobowych podatnika (w zakresie: imię, nazwisko i adres zamieszkania oraz wysokość kwoty 1,5% podatku) przez naczelnika urzędu skarbowego do Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) może odbyć się jedynie po wyrażeniu przez podatnika zgody w zeznaniu podatkowym lub korekcie zeznania.

Na podstawie ww. zgody wyrażonej w zeznaniu podatkowym powyższe dane mogą być przekazane tylko i wyłącznie Organizacji Pożytku Publicznego.

OPP jest zobowiązana do ochrony posiadanych danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), zwanym RODO”, Nie może ich zatem przekazywać dalej.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO): www.uodo.gov.pl

Zarządzaj plikami cookies