Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony
KRS:
0000338389
Czcionka:
Kontrast:
Logowanie do subkonta
KRS:
0000338389
Czcionka:
Kontrast:

10067 Sport niepełnosprawnych

Cel

Sport, wychowanie fizyczne oraz wszelka aktywność ruchowa są bardzo istotnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Poprawa kondycji fizycznej pozwala niepełnosprawnemu na bardziej samodzielne radzenie sobie w życiu codziennym, motywuje korzystanie z różnych form kształcenia, wykonywania pracy oraz integrowania się ze środowiskiem. Uprawianie sportu uaktywnia dzieci, wyrabia w nich odwagę, hartuje je psychicznie. Ruch jest stymulatorem niezbędnym do życia, a jego brak, szczególnie u osób niepełnosprawnych, może doprowadzić do zaniku funkcji lub narządu. Żaden środek leczniczy nie zastąpi aktywności ruchowej. Osoby uprawiające sport rzadziej trafiają do szpitali, zmniejsza się też konieczność otaczania ich specjalną opieką, częściej podejmują zatrudnienie, łatwiej włączają się w całokształt życia społecznego, kulturalnego, towarzyskiego i politycznego. W efekcie – poprawiają zdecydowanie swój standard życiowy. Świadomość tych faktów powinna dotrzeć przede wszystkim do rodziców i opiekunów  niepełnosprawnych, aby w trosce o swoje pociechy i podopiecznych odrzucili lęk, obawy i jak najwcześniej rozpoczęli ich leczenie i rehabilitację poprzez sport.

Fundacja SEDEKA daje dzisiaj statutową możliwość tworzenia Grup OPP, w których osoby fizyczne i prawne, organizacje i związki sportowe, nie mające statusu organizacji pożytku publicznego, mogą samodzielnie podejmować działania i realizować cele prospołeczne w zakresie sportu osób niepełnosprawnych, zapisane w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Korzystając z prawno-organizacyjnego wsparcia Fundacji, będą mogli w ramach Grup OPP profesjonalnie i systematycznie pozyskiwać środki finansowe z 1,5% podatku, zbiórek publicznych oraz darowizn z przeznaczeniem na realizowane projekty.

Apelujemy do szerokiego grona: do osób niepełnosprawnych, rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, nauczycieli, trenerów, rehabilitantów i wszystkich ludzi wrażliwych społecznie, o szerokie włączenie się w organizacyjne i materialne wspieranie sportu niepełnosprawnych – jako więzi integrującej osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem – i tworzenie Grup OPP w tym obszarze.

W sferze popularyzacji sportu niepełnosprawnych Fundacja SEDEKA w 2013 r. przeprowadziła Plebiscyt na Najwybitniejszych Niepełnosprawnych Sportowców 40-lecia – uczestników Igrzysk Paraolimpijskich w latach 1972–2012. Jego głównym celem było przypomnienie i utrwalenie w naszej pamięci wspaniałych osiągnięć sportowców niepełnosprawnych i oddanie hołdu ich niespotykanej woli walki i wiary w osiąganie wymarzonego celu. To oni stanowią przykład, szczególnie dla młodzieży niepełnosprawnej, że każdy krocząc konsekwentnie wybraną drogą, może odnosić sukcesy. Szczegółowe informacje na temat rozstrzygnięcia plebiscytu znajdują się zakładce PLEBISCYT.

Przekaż darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto:
Fundacja Sedeka

Alior Bank SA, nr rachunku:
93 2490 0005 0000 4600 7287 1845

Tytułem: 10067 Sport niepełnosprawnych

Fundacja nie pobiera prowizji od wpłat darczyńców ani żadnych opłat za prowadzenie subkonta.

Przekaż 1,5% podatku

W formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000338389

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1,5%” podaj:
10067 Sport niepełnosprawnych

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.

Zarządzaj plikami cookies