Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

KRS:

Czcionka:
Kontrast:
Logowanie do subkonta
KRS:
0000338389
Czcionka:
Kontrast:

10562 Przedszkole Montessori

Cel

Grupa działa na rzecz Przedszkola nr 8 Montessori w Jarosławiu.

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.

Zgromadzone przez Grupę fundusze są przeznaczane przede wszystkim na:

  • stworzenie dzieciom w wieku przedszkolnym środowiska edukacyjnego do zdobywania wiedzy poprzez działanie i eksperymentowanie (zakup materiałów rozwojowych)
  • wspieranie rozwoju dziecka na miarę jego możliwości (stworzenie i wyposażenie gabinetu terapeutycznego)
  • wzbogacenie bazy przedszkola (zakup urządzeń na plac zabaw)

Więcej informacji na: www.montessori.jaroslaw.pl

Przekaż darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto:
Fundacja Sedeka

Alior Bank SA, nr rachunku:
93 2490 0005 0000 4600 7287 1845

Tytułem: 10562 Przedszkole Montessori

Fundacja nie pobiera prowizji od wpłat darczyńców ani żadnych opłat za prowadzenie subkonta.

Przekaż 1,5% podatku

W formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000338389

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1,5%” podaj:
10562 Przedszkole Montessori

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.

Zarządzaj plikami cookies