Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

KRS:

Czcionka:
Kontrast:
Logowanie do subkonta
KRS:
0000338389
Czcionka:
Kontrast:

10334 Krzemyki

Cel

Grupa gromadzi środki pieniężne na realizację następujących zadań:

  • działalność na rzec osób niepełnosprawnych, chorych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • porady i organizacja pomocy w zakresie diagnostyki dysfunkcji towarzyszących, terapii, zakupu leków i suplementów, zabiegów oraz pomocy do rehabilitacji
  • promocja w sferze edukacji, kultury i sportu idei przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci z niepełnosprawnością
  • szerzenie postaw akceptacji i otwartości wobec osób niepełnosprawnych oraz chorych
  • organizacja czasu wolnego oraz imprez okolicznościowych dla dzieci objętych opieką Grupy OPP Krzemyki
  • promowanie idei integracji dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych
  • promocja i organizacja wolontariatu
  • działalność charytatywna
  • organizacja spotkań zwiększających świadomość dotyczącą naturalnych metod profilaktyki zdrowia
  • działalność na rzecz rodzin, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw i godności dzieci

Przekaż darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto:
Fundacja Sedeka

Alior Bank SA, nr rachunku:
93 2490 0005 0000 4600 7287 1845

Tytułem: 10334 Krzemyki

Fundacja nie pobiera prowizji od wpłat darczyńców ani żadnych opłat za prowadzenie subkonta.

Przekaż 1,5% podatku

W formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000338389

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1,5%” podaj:
10334 Krzemyki

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.

Zarządzaj plikami cookies