Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

KRS:

Czcionka:
Kontrast:
Logowanie do subkonta
KRS:
0000338389
Czcionka:
Kontrast:

10184 Dla Justyny Kołodziejczyk

Cel

Celem grupy jest pomoc Justynie. Justyna ma 30 lat, urodziła się z poważnym niedotlenieniem centralnego układu nerwowego, poskutkowało to upośledzeniem w stopniu znacznym. Wymaga stałej opieki lekarskiej m.in. alergologa, ortopedy i neurologa. Leczenie i rehabilitacja wymaga znacznych nakładów finansowych.

Środki potrzebne są na:

  • wsparcie finansowe dla matki samotnie wychowującej niepełnosprawną córkę w stopniu znacznym
  • finansowanie bieżących potrzeb, kosztów związanych z opieką i wychowaniem
  • pomoc w finansowaniu specjalistycznej opieki lekarskiej, w tym opieki dermatologa, neurologa, otolaryngologa, ortopedy, endokrynologa
  • finansowanie zakupu niezbędnych leków, sprzętu rehabilitacyjnego, obuwia, rehabilitacji domowej, turnusów rehabilitacyjnych
  • finansowanie likwidacji barier architektonicznych w najbliższym otoczeniu Justyny,
  • finansowanie dojazdów na warsztaty, dojazdy do lekarzy, sanatorium, na badania, turnusy rehabilitacyjne,
  • możliwość przystosowania domu do potrzeb Justyny.

Przekaż darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto:
Fundacja Sedeka

Alior Bank SA, nr rachunku:
93 2490 0005 0000 4600 7287 1845

Tytułem: 10184 Dla Justyny Kołodziejczyk

Fundacja nie pobiera prowizji od wpłat darczyńców ani żadnych opłat za prowadzenie subkonta.

Przekaż 1,5% podatku

W formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000338389

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1,5%” podaj:
10184 Dla Justyny Kołodziejczyk

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.

Zarządzaj plikami cookies