Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

KRS:

Czcionka:
Kontrast:
Logowanie do subkonta
KRS:
0000338389
Czcionka:
Kontrast:

10012 Bogusława Hawryluk-Matalińska

Cel

Działania podejmowane przez Grupę OPP 10012 obejmują całą tzw. wschodnią ścianę kraju. W roku 2011 prowadziła działania na terenie 4 gmin i 2 miast – gminy i miasta Terespol, gminy Rokitno, gminy Zalesie i gminy Jabłoń, oraz miasta Biała Podlaska.

Grupa realizuje zadania wchodzące w zakres pożytku publicznego, a zwłaszcza:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • Podopieczni Grupy OPP na festynie w Janowie Podlaskim fot.2
  Podopieczni Grupy OPP na festynie w Janowie Podlaskim

  działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej
  i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 • działalności charytatywnej;
 • wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz środowiska dziedzictwa przyrodniczego;
 • turystyki i krajoznawstwa;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Działania naszej Grupy są zróżnicowane i w poszczególnych dziedzinach udzielamy pomocy zarówno finansowej jak i rzeczowej. We wszelkich przejawach naszej aktywności staramy się zachować elementy wychowawcze, dyscyplinujące i kształtujące.

Podopieczni Grupy OPP na festynie w Janowie Podlaskim fot.1
Podopieczni Grupy OPP na festynie w Janowie Podlaskim

W 2011 roku zorganizowaliśmy wiele atrakcyjnych spotkań i zajęć, które stały się radosnym wydarzeniem dla dzieci z naszego regionu. Ciekawą formą spędzenia wolnego czasu w wakacje były zaproponowane przez nas gry i zabawy na świeżym powietrzu na stadionie w Terespolu, gdzie 17 lipca odbywał się festyn „Niedziela w Terespolu”. Na płycie boiska można było podziwiać: wesołe miasteczko, zabawy animacyjne dla dzieci przygotowane przez Teatr z Lublina (malowanie buziek, pokazy i nauka żonglowania, zabawy z chustą, zabawy w magicznych tunelach, balonowe cudo). Dzięki wsparciu naszej Grupy dzieci mogły korzystać z tych atrakcji za darmo.

W  sierpniu  za to  do Terespola została zaproszona przez nas grupa aktorów i artystów cyrkowych z przedstawieniem „Gdzie jest Pinokio” oraz przeprowadzenie, którzy poprowadzili również 2 dniowe warsztaty teatralne. Wydarzenie to było bardzo miło przyjęte przez dzieci z kilku okolicznych gmin.

Kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem była 3-dniowa wycieczka w Góry Świętokrzyskie z pełnym pakietem atrakcji, wyżywieniem i noclegami. Uczestnicy  odwiedzili m.in. park rozrywki w Bałtowie, odbyli rejs statkiem po Wiśle, przepłynęli tratwą, a także wspinali się na Babią Górę. To była jedyna forma wakacji dla 40 osobowej grupy dzieci z powiatu bialskiego (m.in. z miejscowości Jabłoń, Wisznice, Rokitno, Małaszewicze, Koroszczyn, Terespol, Łobaczew i Neple).

Zajęcia z dziećmi i młodzieżą szkolną w Komarnie fot. Katarzyna Nowik
Zajęcia z dziećmi i młodzieżą szkolną w Komarnie fot. Katarzyna Nowik

Opiekunowie-nauczyciele swój wolny czas poświęcili na wzorową, nieodpłatną opiekę nad podopiecznymi. Ponadto w grudniu podjęliśmy się organizacji grupy kolędniczej. Było to bardzo dyscyplinujące, wzajemnie wspierające się i kształcące przedsięwzięcie dla młodych ludzi.

Dzieci zaprezentowały widowisko obrzędowe „Krakowskie Wesele” w kilkudziesięciu domach prywatnych oraz podczas różnych uroczystości związanych z okresem Bożego Narodzenia.

Publiczne wystąpienia  wzmocniły  pewność siebie maluchów pokazały możliwość integracji i wzajemnego wspierania się oraz stworzyły tak bardzo potrzebną tym dzieciom szansę, wypracowania drobnego wynagrodzenia za swoją pracę.

Ponadto Grupa OPP wspiera dzieci i młodzież szkolną w Komarnie. Głównie poprzez organizowanie konkursów, warsztatów i różnych zajęć mających na celu integrację społeczną, a także podniesie świadomości atrakcyjności miejsca, w którym dzieci żyją i  się uczą.

Naszej Grupie OPP udało się ponadto zakupić i podarować dwójce dzieci komputery.

 Zdjęcia Grupy OPP 10012 hawryluk2 hawryluk3


Więcej informacji:
www.radiobiper.info
mokterespol.com

Przekaż darowiznę

Wpłaty prosimy kierować na konto:
Fundacja Sedeka

Alior Bank SA, nr rachunku:
93 2490 0005 0000 4600 7287 1845

Tytułem: 10012 Bogusława Hawryluk-Matalińska

Fundacja nie pobiera prowizji od wpłat darczyńców ani żadnych opłat za prowadzenie subkonta.

Przekaż 1,5% podatku

W formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000338389

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1,5%” podaj:
10012 Bogusława Hawryluk-Matalińska

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.

Zarządzaj plikami cookies