Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

10704 - Równe Szanse

Dane Grupy OPP:

Nr księgowy:
10704

Region:

Miasto:

Opis działalności:

Grupa działa na rzecz XLII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Warszawie.

Grupa działa przy Radzie Rodziców liceum. Środki pieniężne zgromadzone przez Grupę przeznaczane są na wspieranie uczniów w szczególnie trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej. Dodatkowo Grupa działa na rzecz edukacji, oświaty i wychowania oraz podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród młodzieży, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, a także we wszelki możliwy sposób dba o rozwój uczniów i absolwentów liceum.

Więcej informacji na:

www.lokonopnicka.edupage.org

www.facebook.com/XLII-Liceum-Ogolnoksztalcace-im-Marii-Konopnickiej-w-Warszawie


Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja Sedeka

Alior Bank SA
93 2490 0005 0000 4600 7287 1845 (aktualny numer konta do darowizn)
71 1060 0076 0000 3210 0020 7652 (poprzedni numer konta do darowizn)

Tytułem:
10704 - Równe Szanse

***Dotychczasowe konto do wpłat darowizn w Banku Citi Handlowy o numerze
35 1030 1508 0000 0008 1669 1036 jest w trakcie likwidacji.***

Przekaż 1% podatku

W formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000338389
Przekaż 1% podatku On-Line

* program indywidualny dla tego podopiecznego

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj:
10704 - Równe Szanse

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.