Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

10891 - Dobre Serca

Dane Grupy OPP:

Nr księgowy:
10891

Region:

Miasto:

Opis działalności:

Zwracamy się z prośbą o wsparcie Grupy OPP – Dobre Serca założonej w Fundacji Sedeka w celu realizowania działań prospołecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy.

Grupa Dobre Serca zajmuje się między innymi takimi tematami, jak:

  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  • wypoczynek dzieci i młodzieży;
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
  • promocja i organizacja wolontariatu;
  • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
  • działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów.

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja Sedeka

Alior Bank SA
93 2490 0005 0000 4600 7287 1845 (aktualny numer konta do darowizn)
71 1060 0076 0000 3210 0020 7652 (poprzedni numer konta do darowizn)

Tytułem:
10891 - Dobre Serca

***Dotychczasowe konto do wpłat darowizn w Banku Citi Handlowy o numerze
35 1030 1508 0000 0008 1669 1036 jest w trakcie likwidacji.***

Przekaż 1% podatku

W formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000338389
Przekaż 1% podatku On-Line

* program indywidualny dla tego podopiecznego

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj:
10891 - Dobre Serca

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.