Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

10400 - Tacy Sami

Dane Grupy OPP:

Nr księgowy:
10400

Region:

Miasto:

Opis działalności:

Grupa Tacy Sami realizuje następujące zadania pożytku publicznego:

  • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  • integracja i reintegracja zawodowa oraz społeczna
  • działalność charytatywna
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
  • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  • ekologia i ochrona zwierząt
  • turystyka i krajoznawstwo

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja Sedeka

Alior Bank SA
93 2490 0005 0000 4600 7287 1845 (aktualny numer konta do darowizn)
71 1060 0076 0000 3210 0020 7652 (poprzedni numer konta do darowizn)

Tytułem:
10400 - Tacy Sami

***Dotychczasowe konto do wpłat darowizn w Banku Citi Handlowy o numerze
35 1030 1508 0000 0008 1669 1036 jest w trakcie likwidacji.***

Przekaż 1% podatku

W formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000338389
Przekaż 1% podatku On-Line

* program indywidualny dla tego podopiecznego

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj:
10400 - Tacy Sami

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.