Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

10500 - Pomoc Terapeuty

Dane Grupy OPP:

Nr księgowy:
10500

Region:

Miasto:

Opis działalności:

Celem Grupy jest:

 • udzielanie bezpłatnej diagnozy i terapii dzieciom z ubogich rodzin zagrożonych ryzykiem dysleksji, niepowodzeniami szkolnymi, z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, cechy autystyczne, zespół Aspergera)
 • prowadzenie bezpłatnej terapii metodą Tomatisa (trening słuchowy stymulujący rozwój komunikacji, sfery emocjonalnej i motorycznej stosowany szczególnie w przypadku osób z:
  zaburzonym rozwojem uwagi słuchowej i tempa przetwarzania na poziomie centralnym
  problemami w czytaniu (dysleksja)
  trudnościami w uczeniu się
  opóźnienieniem w rozwoju mowy
  zaburzoną uwagą, trudnościami w koncentracji
  zwolnionym tempem przetwarzania informacji
  uszkodzeniem mózgu
  autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa
 • stymulowanie osób dorosłych w przypadku wypalenia zawodowego, depresji, w podeszłym wieku z osłabioną uwagą, koncentracją, sprawnością motoryczną, z szumami

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja Sedeka

Alior Bank SA
93 2490 0005 0000 4600 7287 1845 (aktualny numer konta do darowizn)
71 1060 0076 0000 3210 0020 7652 (poprzedni numer konta do darowizn)

Tytułem:
10500 - Pomoc Terapeuty

***Dotychczasowe konto do wpłat darowizn w Banku Citi Handlowy o numerze
35 1030 1508 0000 0008 1669 1036 jest w trakcie likwidacji.***

Przekaż 1% podatku

W formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000338389
Przekaż 1% podatku On-Line

* program indywidualny dla tego podopiecznego

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj:
10500 - Pomoc Terapeuty

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.