Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

10773 - Patryk Litwińczuk

Dane Grupy OPP:

Nr księgowy:
10773

Region:

Miasto:

Opis działalności:

Celem Grupy jest poprawa sytuacji życiowej Patryka.

Patryk od wielu lat leczony jest z powodu padaczki lekoodpornej. Przebył operacje neurologiczne. Ma stwierdzone upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym. Wymaga stałego leczenia, opieki i rehabilitacji.

Zgromadzone przez Grupę środki pieniężne są przeznaczane na leczenie i rehabilitację Patryka, a także na zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego, pokrycie kosztów dojazdu na badania, wizyty lekarskie, konsultacje, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne oraz przystosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej.


Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja Sedeka

Alior Bank SA
93 2490 0005 0000 4600 7287 1845 (aktualny numer konta do darowizn)
71 1060 0076 0000 3210 0020 7652 (poprzedni numer konta do darowizn)

Tytułem:
10773 - Patryk Litwińczuk

***Dotychczasowe konto do wpłat darowizn w Banku Citi Handlowy o numerze
35 1030 1508 0000 0008 1669 1036 jest w trakcie likwidacji.***

Przekaż 1% podatku

W formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000338389
Przekaż 1% podatku On-Line

* program indywidualny dla tego podopiecznego

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj:
10773 - Patryk Litwińczuk

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.