Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

10619 - Ernest Gromunt

Dane Grupy OPP:

Nr księgowy:
10619

Region:

Miasto:

Opis działalności:

Celem Grupy jest poprawa sytuacji życiowej Ernesta.

Ernest urodził się z mózgowym porażeniem dziecięcym i niedowładem czterokończynowym. Poza tym ma padaczkę i  jest upośledzony umysłowo. Ernest jest całkowicie niezdolny do samodzielnej egzystencji. Potrzebuje całodobowego nadzoru i wsparcia innych osób. Ze względu na stan zdrowia pozostaje pod stałą opieką lekarską. Musi przyjmować lekarstwa.

Zgromadzone przez Grupę środki pieniężne są przeznaczane na rehabilitację, masaże, leczenie, turnusy rehabilitacyjne, pokrycie kosztu dojazdu do poradni i placówek leczniczych, a także na poprawę bytu materialnego oraz znoszenie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania Ernesta.


Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja Sedeka

Alior Bank SA
93 2490 0005 0000 4600 7287 1845 (aktualny numer konta do darowizn)
71 1060 0076 0000 3210 0020 7652 (poprzedni numer konta do darowizn)

Tytułem:
10619 - Ernest Gromunt

***Dotychczasowe konto do wpłat darowizn w Banku Citi Handlowy o numerze
35 1030 1508 0000 0008 1669 1036 jest w trakcie likwidacji.***

Przekaż 1% podatku

W formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000338389
Przekaż 1% podatku On-Line

* program indywidualny dla tego podopiecznego

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj:
10619 - Ernest Gromunt

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.