Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

O Fundacji

Baner ilustrujący działalność Fundacji

Fundacja Sedeka jest federacją (wspólnotą) osób, firm i organizacji realizujących zadania pożytku publicznego. Głównym jej celem jest Dobro, Prawda i Piękno.

Wieloletnie prowadzenie działalności dobroczynnej Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” ukazało, jak bardzo potrzebna jest nasza pomoc – nie tylko chorym i niepełnosprawnym dzieciom. Z poczucia konieczności niesienia wsparcia, życzliwości wobec potrzebujących, wrażliwości na krzywdy i nieszczęścia wynikła idea powołania Fundacji Sedeka.

Fundacja Sedeka organizuje i niesie pomoc osobom potrzebującym oraz ich bliskim, a także firmom i organizacjom zaangażowanym społecznie. Jej zadania statutowe są zbieżne z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i wolontariacie (z późniejszymi zamianami).

Fundacja Sedeka ma status organizacji pożytku publicznego

KRS 0000338389

 

Podstawową jednostką organizacyjną Fundacji Sedeka są Grupy OPP (Grupy Organizacji Pożytku Publicznego). Działają one indywidualnie i samodzielnie na podstawie porozumienia z Fundacją Sedeka. Powstały specjalnie dla osób i podmiotów, które nie mają statusu organizacji pożytku publicznego, a chcą pomagać sobie i innym w realizowaniu różnych celów prospołecznych. Do zakładania Grup OPP zapraszamy osoby prywatne wraz z rodzinami, prezesów wraz z ich firmami, instytucje i organizacje oraz wszystkie środowiska działające na rzecz pożytku publicznego.

Jeśli chcesz realizować cele pożytku publicznego, prowadzić działalność charytatywną, wspomagać rozwój społeczności lokalnych, wspierać i ubezpieczać przedsiębiorczość, kulturę, edukację, ekologię – możesz to robić właśnie w ramach Grup OPP działających w Fundacji Sedeka.

Fundacja udostępnia Grupom OPP subkonta w celu pozyskiwania darowizn oraz 1% podatku, nie pobierając z tego tytułu żadnych opłat. Prowadząc Grupę OPP w Fundacji Sedeka, otrzymuje się refundację kosztów ponoszonych w ramach swojej działalności, a także kosztów pakietów medycznych, ubezpieczeń zdrowia i życia oraz majątku (samochody, mieszkania, domy bezpośrednio wykorzystywane w działalności). Fundacja refunduje wszystkie koszty związane z ich działalnością do wysokości środków znajdujących się na ich subkontach.

W ramach Fundacji Sedeka działa Centrum Aktywizacji Społecznej Grzybowska 4. Spotkania w Centrum są prowadzone przez Fundację, a także przez specjalistów i przedstawicieli różnych grup społecznych, którzy uczą, jak aktywnie pomagać, jak trafiać do szerszego grona odbiorców i realizować wszystkie cele pożytku publicznego.

Fundacja Sedeka opracowała i realizuje Program „Mieć i Być”, który powstał w celu aktywizacji społeczeństwa, w tym promowaniu idei biznesu odpowiedzialnego społecznie (Corporate Social Responsibility – CSR). Informacje na temat różnych sposobów zaangażowania się w CSR i korzyści z tego płynących znajdują się w Poradniku „Co zrobić, żeby zarobić, a jednocześnie pomóc innym, czyli biznes odpowiedzialny społecznie – Corporate Social Responsibility (CSR)”.