Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

Wspólnota

zdjęcie Beata TyszkiewiczFundacja Sedeka wraz z Fundacją Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” tworzą Wspólnotę „Zdążyć z Pomocą” działającą na rzecz wszystkich zadań prospołecznych objętych Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. Prezydentem Wspólnoty „Zdążyć z Pomocą” jest Beata Tyszkiewicz. Jeśli chcesz realizować cele pożytku publicznego, prowadzić działalność charytatywną, wspomagać rozwój społeczności lokalnych, wspierać przedsiębiorczość, kulturę, edukację, ekologię – możesz to robić w ramach Grup OPP działających w Fundacji Sedeka.

Podmioty wspierające działalność Wspólnoty „Zdążyć z Pomocą”, podopieczni Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, a także Grupy OPP mogą uzyskać honorowy tytuł – Lider Dobrego Wizerunku wraz z Certyfikatem Dobrego Wizerunku CUM LAUDE.


Jeśli chcesz aktywnie działać prospołecznie, wypełnij poniższy formularz i załóż Grupę OPP! W ramach naszej działalności statutowej możesz realizować ciekawe inicjatywy kulturalne, społeczne i dobroczynne.

Informacje dotyczące kolejnych etapów nawiązania współpracy znajdziesz tutaj.

W związku z ogromną ilością zgłoszeń, odpowiedzi udzielamy w ciągu 3 dni roboczych.

Dane zgłaszającego

Informacje o grupie


Compelled reluctantly to paper-writer.org/ look up that his theory of motives and