Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

10590 - Szkoła Podstawowa Radoszyce

Dane Grupy OPP:

Nr księgowy:
10590

Region:

Miasto:

Opis działalności:

Grupa działa na rzecz Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Antoniego Hedy–Szarego w Radoszycach.

Zgromadzone przez Grupę fundusze przeznaczane są na:

  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  • szkolnictwo, edukację, oświatę i wychowanie
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa
  • porządek i bezpieczeństwo publiczne
  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Więcej informacji na: www.spradoszyce.boo.pl


Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja Sedeka

Alior Bank SA
93 2490 0005 0000 4600 7287 1845 (aktualny numer konta do darowizn)
71 1060 0076 0000 3210 0020 7652 (poprzedni numer konta do darowizn)

Tytułem:
10590 - Szkoła Podstawowa Radoszyce

***Dotychczasowe konto do wpłat darowizn w Banku Citi Handlowy o numerze
35 1030 1508 0000 0008 1669 1036 jest w trakcie likwidacji.***

Przekaż 1% podatku

W formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000338389
Przekaż 1% podatku On-Line

* program indywidualny dla tego podopiecznego

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj:
10590 - Szkoła Podstawowa Radoszyce

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.