Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

10005 - Stowarzyszenie Dzieci Matki Teresy

Dane Grupy OPP:

Nr księgowy:
10005

Region:

Miasto:

Opis działalności:

Stowarzyszenie Dzieci Matki Teresy – działa przy Zespole Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Żorach i wspiera jego wychowanków.

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie i realizowanie różnego rodzaju przedsięwzięć edukacyjno-kulturalno-sportowych, a także pozafinansowe wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo oraz ich rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Ponadto Stowarzyszenie:

 • prowadzi działalność profilaktyczną wobec występujących zagrożeń patologią społeczną,
 • udziela pomocy rodzicom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych,
 • szerzy oświatę zdrowotną,
 • prowadzi edukację społeczno-prawną,
 • wspomaga działalność edukacyjną, opiekuńczą i wychowawczą,
 • inicjuje i realizuje działania na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych,
 • umacnia partnerską współpracę organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli,
 • rozwija twórczość i kreatywność dzieci i młodzieży,
 • rozwija idee wolontariatu,
 • promuje kulturę fizyczną, organizuje imprezy kulturalne, rekreacyjne sportowe,
 • rozwija międzynarodową współpracę dzieci i młodzieży,
 • finansuje działalność statutową.

Cele realizowane są poprzez:

 • organizowanie aktywnego spędzania wolnego czasu podczas wypoczynku letniego i zimowego,
 • pozyskiwanie środków na poszerzenie i rozbudowę bazy szkoły,
 • organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem zajęć artystycznych i sportowych,
 • w miarę możliwości Stowarzyszenia fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych.

Więcej informacji: www.zsszory.neostrada.pl/stowarzyszenie.html


Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja Sedeka

Alior Bank SA
93 2490 0005 0000 4600 7287 1845 (aktualny numer konta do darowizn)
71 1060 0076 0000 3210 0020 7652 (poprzedni numer konta do darowizn)

Tytułem:
10005 - Stowarzyszenie Dzieci Matki Teresy

***Dotychczasowe konto do wpłat darowizn w Banku Citi Handlowy o numerze
35 1030 1508 0000 0008 1669 1036 jest w trakcie likwidacji.***

Przekaż 1% podatku

W formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000338389
Przekaż 1% podatku On-Line

* program indywidualny dla tego podopiecznego

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj:
10005 - Stowarzyszenie Dzieci Matki Teresy

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.