Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

11196 - Sobczyńska Małgorzata

Dane Grupy OPP:

Nr księgowy:
11196

Region:

Miasto:

Opis działalności:

Celem Grupy jest działalność na rzecz Małgosi Sobczyńskiej, która jest od urodzenia osobą niepełnosprawną o znacznym stopniu niepełnosprawności o trwałym charakterze.

Małgosia potrzebuje ciągłego, wielospecjalistycznego leczenia. Boryka się głównie ze schorzeniami neurologicznymi. Posiada cechy autystyczne oraz znaczny stopień niepełnosprawności intelektualnej. Ma trudności w poruszaniu się i porozumiewaniu. Wymaga stałej opieki i pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Działalność Grupy ma:

  • ułatwić Małgosi dostęp do wszelkich świadczeń medycznych, wszechstronnej rehabilitacji, stałego oprotezowania i zaopatrzenia w środki pomocnicze, ale również terapii zajęciowej i dodatkowej opieki specjalistycznej;
  • nieść wsparcie Małgosi w samodzielnej egzystencji poprzez dostosowanie pomieszczeń, zakup urządzeń technicznych i sprzętu ułatwiającego codzienne funkcjonowanie oraz integrację z bliższym i dalszym otoczeniem społeczno – przyrodniczym;
  • udzielać pomocy umożliwiającej przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których Małgosia nie jest w stanie pokonać.

Kontakt z Grupą: https://www.facebook.com/nasza.Gosia.kochana/ lub nasza.gosia.kochana@wp.pl.


Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja Sedeka

Alior Bank SA
93 2490 0005 0000 4600 7287 1845 (aktualny numer konta do darowizn)
71 1060 0076 0000 3210 0020 7652 (poprzedni numer konta do darowizn)

Tytułem:
11196 - Sobczyńska Małgorzata

***Dotychczasowe konto do wpłat darowizn w Banku Citi Handlowy o numerze
35 1030 1508 0000 0008 1669 1036 jest w trakcie likwidacji.***

Przekaż 1% podatku

W formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000338389
Przekaż 1% podatku On-Line

* program indywidualny dla tego podopiecznego

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj:
11196 - Sobczyńska Małgorzata

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.