Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

10053 - Rodzice Dzieciom SP 353

Dane Grupy OPP:

Nr księgowy:
10053

Region:

Miasto:

Opis działalności:

Grupa Zadań OPP numer 53 w Starej Miłosnej – Rodzice Dzieciom SP 353 to grupa założona przez rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 353 w Starej Miłosnej.

Grupa wspiera wszelkie działania mające na celu polepszenie warunków edukacyjnych dzieci ze SP 353, a w szczególności zbiera środki na:

  • doposażenie biblioteki, świetlicy, sali gimnastycznej, pracowni przedmiotowych i klas uczniów;
  • pomoc biedniejszym uczniom szkoły w zakupie podręczników, przyborów szkolnych itp.;
  • zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów;
  • wspieranie uczestnictwa w międzyszkolnych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i sportowych;
  • organizowanie wycieczek, wyjść do teatru, kina, muzeum itp.;
  • wspieranie akcji usprawniających działania szkoły;
  • organizację dodatkowywch zajęć edukacyjnych, wyrównawczych, kulturalnych, sportowych, rehabilitacyjnych, związanych z ochroną środowiska, przedsiębiorczością – dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
  • pomoc w organizacji wycieczek szkolnych, wyjazdów turystycznych i wakacyjnych, obozów i „zielonych szkół”, organizowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, spotkań, warsztatów i imprez służących popularyzacji idei integracji u edukacji społecznej.

 


Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja Sedeka

Alior Bank SA
93 2490 0005 0000 4600 7287 1845 (aktualny numer konta do darowizn)
71 1060 0076 0000 3210 0020 7652 (poprzedni numer konta do darowizn)

Tytułem:
10053 - Rodzice Dzieciom SP 353

***Dotychczasowe konto do wpłat darowizn w Banku Citi Handlowy o numerze
35 1030 1508 0000 0008 1669 1036 jest w trakcie likwidacji.***

Przekaż 1% podatku

W formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000338389
Przekaż 1% podatku On-Line

* program indywidualny dla tego podopiecznego

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj:
10053 - Rodzice Dzieciom SP 353

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.