Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

10579 - Razem Dla Dziecka

Dane Grupy OPP:

Nr księgowy:
10579

Region:

Miasto:

Opis działalności:

Grupa realizuje następujące cele:

  • wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych, w szczególności dzieci z zespołem Aperta, Downa oraz z autyzmem
  • pomoc rodzinom w przezwyciężaniu skutków niepełnosprawności
  • organizowanie oraz finansowanie terapii, leczenia oraz innych działań terapeutycznych
  • podejmowanie działań na rzecz intergracji dzieci dotkniętych zaburzeniami rozwoju
  • zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób dotkniętych zaburzeniami
  • organizowanie imprez kulturalnych, takich jak: konkursy, spektakle, warsztaty twórcze i inne formy działalności edukacyjno-artystycznej
  • organizowanie wycieczek i innych form działalności turystyczno-krajoznawczej
  • wspieranie działalności placówek oświatowych zajmujących się wczesną interwencją
  • prowadzenie działalności charytatywnej
  • inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Grupy

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja Sedeka

Alior Bank SA
93 2490 0005 0000 4600 7287 1845 (aktualny numer konta do darowizn)
71 1060 0076 0000 3210 0020 7652 (poprzedni numer konta do darowizn)

Tytułem:
10579 - Razem Dla Dziecka

***Dotychczasowe konto do wpłat darowizn w Banku Citi Handlowy o numerze
35 1030 1508 0000 0008 1669 1036 jest w trakcie likwidacji.***

Przekaż 1% podatku

W formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000338389
Przekaż 1% podatku On-Line

* program indywidualny dla tego podopiecznego

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj:
10579 - Razem Dla Dziecka

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.