Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

10404 - Rada Rodziców Zespołu Szkół Specjalnych nr 90

Dane Grupy OPP:

Nr księgowy:
10404

Region:

Miasto:

Opis działalności:

Celem Grupy jest działanie na rzecz szkoły specjalnej.

Szkoła przyjmuje uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi (autyzm, niedosłuch, niepełnosprawność ruchowa, niedowidzenie).

Zgromadzone przez Grupę środki pieniężne są przeznaczane na realizację podstawowego celu – zakupu tablic interaktywnych i komputerów dydaktycznych, które wspomogą oddanych niepełnosprawnym dzieciom nauczycieli w codziennym usprawnianiu swoich podopiecznych. Każda przekazana wpłata jest bezcenna dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, gdyż umożliwia im zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności, które pozwolą im odnaleźć się w społeczeństwie, pomogą im się nieco usamodzielnić.

Więcej informacji na: www.zss90.pl


Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja Sedeka

Alior Bank SA
93 2490 0005 0000 4600 7287 1845 (aktualny numer konta do darowizn)
71 1060 0076 0000 3210 0020 7652 (poprzedni numer konta do darowizn)

Tytułem:
10404 - Rada Rodziców Zespołu Szkół Specjalnych nr 90

***Dotychczasowe konto do wpłat darowizn w Banku Citi Handlowy o numerze
35 1030 1508 0000 0008 1669 1036 jest w trakcie likwidacji.***

Przekaż 1% podatku

W formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000338389
Przekaż 1% podatku On-Line

* program indywidualny dla tego podopiecznego

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj:
10404 - Rada Rodziców Zespołu Szkół Specjalnych nr 90

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.