Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

10008 - Rada Rodziców SP 120

Dane Grupy OPP:

Nr księgowy:
10008

Region:

Miasto:

Opis działalności:

Grupa zbiera środki na działania wspierające Szkołę. Szkoła jest placówką z Oddziałami Integracyjnymi, uczą się w niej również  dzieci z problemami, szczególnie są to dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Szkoła zatrudnia wielu  specjalistów, którzy mają za zadanie pomagać dzieciom, są to m.in. logopedzi, terapeuci SI, wielu pedagogów specjalnych. Szkoła posiada również wyposażone gabinety przeznaczone do pracy z dziećmi.

Rada Rodziców próbuje wspierać działania Szkoły i pomagać w zakupie rzeczy, które są uczniom najbardziej potrzebne. Grupa chce zbierać fundusze m.in na:

  • zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów,
  • doposażanie gabinetów terapeutycznych, pracowni przedmiotowych i klas uczniów  w potrzebny sprzęt
  • pomoc biedniejszym uczniom szkoły w zakupie podręczników, przyborów szkolnych, ubrań itp.
  • organizowanie różnych spotkań, warsztatów i imprez, które miałyby na celu propagowanie integracji społecznej, nie tylko wśród uczniów, ale też rodziców.
  • organizowanie wycieczek, wyjść do teatru, kina, muzeum
  • pomoc w modernizacji Szkoły i wspieranie w różnych bieżących akcjach usprawniających jej działanie.

Więcej informacji: www.sp120wawa.edu.pl


Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja Sedeka

Alior Bank SA
93 2490 0005 0000 4600 7287 1845 (aktualny numer konta do darowizn)
71 1060 0076 0000 3210 0020 7652 (poprzedni numer konta do darowizn)

Tytułem:
10008 - Rada Rodziców SP 120

***Dotychczasowe konto do wpłat darowizn w Banku Citi Handlowy o numerze
35 1030 1508 0000 0008 1669 1036 jest w trakcie likwidacji.***

Przekaż 1% podatku

W formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000338389
Przekaż 1% podatku On-Line

* program indywidualny dla tego podopiecznego

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj:
10008 - Rada Rodziców SP 120

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.