Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

10013 - Przedszkole nr 58

Dane Grupy OPP:

Nr księgowy:
10013

Region:

Miasto:

Opis działalności:

Grupa podejmuje działania na rzecz 100 dzieci z Przedszkola nr 58 im. Cz. Janczarskiego przy ul. Batalionu „Pięść” 4. Do przedszkola uczęszczają dzieci z cukrzycą typu 1 oraz alergiami pokarmowymi.

Grupa realizuje takie zadania, jak:

  • zakup pomocy dydaktycznych;
  • modernizacja sal dla dzieci;
  • zakup wyposażenia ogrodu przedszkolnego;
  • organizacja wycieczek edukacyjnych;
  • organizowanie edukacyjnych koncertów i teatrzyków dla dzieci;
  • szkolenia kadry przedszkola ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń w zakresie opieki nad dziećmi z cukrzycą, dietami oraz orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • finansowanie konkursów organizowanych przez przedszkole;
  • zakup sprzętu i materiałów do pracy dydaktycznej i specjalistycznej z dziećmi;
  • opieka specjalistyczna nad dziećmi np. terapia z psychologiem;
  • finansowanie profilaktycznych i edukacyjnych programów.

Więcej informacji: www.p58.przedszkola.net.pl


Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja Sedeka

Alior Bank SA
93 2490 0005 0000 4600 7287 1845 (aktualny numer konta do darowizn)
71 1060 0076 0000 3210 0020 7652 (poprzedni numer konta do darowizn)

Tytułem:
10013 - Przedszkole nr 58

***Dotychczasowe konto do wpłat darowizn w Banku Citi Handlowy o numerze
35 1030 1508 0000 0008 1669 1036 jest w trakcie likwidacji.***

Przekaż 1% podatku

W formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000338389
Przekaż 1% podatku On-Line

* program indywidualny dla tego podopiecznego

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj:
10013 - Przedszkole nr 58

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.