Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

10562 - Przedszkole Montessori

Dane Grupy OPP:

Nr księgowy:
10562

Region:

Miasto:

Opis działalności:

Grupa działa na rzecz Przedszkola nr 8 Montessori w Jarosławiu.

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.

Zgromadzone przez Grupę fundusze są przeznaczane przede wszystkim na:

  • stworzenie dzieciom w wieku przedszkolnym środowiska edukacyjnego do zdobywania wiedzy poprzez działanie i eksperymentowanie (zakup materiałów rozwojowych)
  • wspieranie rozwoju dziecka na miarę jego możliwości (stworzenie i wyposażenie gabinetu terapeutycznego)
  • wzbogacenie bazy przedszkola (zakup urządzeń na plac zabaw)

Więcej informacji na: www.montessori.jaroslaw.pl


Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja Sedeka

Alior Bank SA
93 2490 0005 0000 4600 7287 1845 (aktualny numer konta do darowizn)
71 1060 0076 0000 3210 0020 7652 (poprzedni numer konta do darowizn)

Tytułem:
10562 - Przedszkole Montessori

***Dotychczasowe konto do wpłat darowizn w Banku Citi Handlowy o numerze
35 1030 1508 0000 0008 1669 1036 jest w trakcie likwidacji.***

Przekaż 1% podatku

W formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000338389
Przekaż 1% podatku On-Line

* program indywidualny dla tego podopiecznego

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj:
10562 - Przedszkole Montessori

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.