Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

10332 - Przedszkole Integracyjne Montessori Mądre Główki

Dane Grupy OPP:

Nr księgowy:
10332

Region:

Miasto:

Opis działalności:

Grupa została powołana przede wszystkim na rzecz dzieci chorych, które uczęszczają do Przedszkola Integracyjnego Montessori Mądre Główki, a których rodzice i opiekunowie nie są w stanie ponieść kosztów terapii. Potrzebne są fundusze przede wszystkim na stworzenie dodatkowych miejsc dla dzieci, zakup sprzętu do terapii, zatrudnienie specialistów i terapeutów.

Grupa ponadto realizuje następujące zadania i cele:

  • edukacja na rzecz dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja i terapia
  • promocja i organizacja warsztatów, szkoleń z zkresu edukacji, wychowania, metod pedagogicznych i terapeutycznych
  • świadczenie pomocy dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym
  • udzielanie pomocy szkołom, przedszkolom i innym placówkom wychowawczo-oświatowym
  • organizowanie i finansowanie wyjazdów i przyjazdów polskim i zagranicznym specjalistom z zakresu pedagogiki, umożliwiających im udział w seminariach, sympozjach, warsztatach i wykładach służących poszerzaniu i rozpowszechnianiu wiedzy o metodach, a także o efektach, jakie przynosi stosowanie alternatywnych programów edukacyjnych, wychowawczych i pedagogicznych
  • finansowanie zakupu dla szkół i innych placówek wychowawczo-oświatowych sprzętu i pomocy naukowych potrzebnych do realizacji ich programów
  • organizowanie i finansowanie wycieczek, kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży, pozostających w związku z realizacją przyjętych programów pedagogiczno-edukacyjnych oraz założeń oświatowych
  • współpraca z wyższymi uczelniami w zakresie kształcenia, doskonalenia nauczycieli i studentów, w szczególności organizowanie praktyk, hospitalizacji i zajęć w otwartych placówkach objętych patronatem Fundacji

Więcej informacji na:

www.madreglowki.pl

www.facebook.com/madreglowki


Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja Sedeka

Alior Bank SA
93 2490 0005 0000 4600 7287 1845 (aktualny numer konta do darowizn)
71 1060 0076 0000 3210 0020 7652 (poprzedni numer konta do darowizn)

Tytułem:
10332 - Przedszkole Integracyjne Montessori Mądre Główki

***Dotychczasowe konto do wpłat darowizn w Banku Citi Handlowy o numerze
35 1030 1508 0000 0008 1669 1036 jest w trakcie likwidacji.***

Przekaż 1% podatku

W formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000338389
Przekaż 1% podatku On-Line

* program indywidualny dla tego podopiecznego

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj:
10332 - Przedszkole Integracyjne Montessori Mądre Główki

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.