Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

10068 - Pomoc dla osób starszych

Dane Grupy OPP:

Nr księgowy:
10068

Region:

Miasto:

Opis działalności:

Aktywność społeczna osób starszych często skupia się wokół inicjatyw lokalnych. Istotne staje się zwiększenie zaangażowania społecznego osób starszych, w tym niepełnosprawnych lub o ograniczonej sprawności ruchowej, poprzez włączenie w różne formy edukacji, działania kulturalne oraz współpracę międzypokoleniową.

Problem stanowi finansowanie takich działań, jak:

  • pogłębianie wiedzy na temat zmian biologicznych, zdrowotnych, społecznych zachodzących wraz z wiekiem,
  • wspieranie różnych form edukacji w celu poprawy umiejętności osób starszych, w tym zwłaszcza umiejętności cyfrowych,
  • zwiększenie dostępu do usług w sferze turystyki, rekreacji i kultury oraz innych form aktywności społecznej,
  • wspieranie rozwiązań służących budowaniu kompleksowego systemu opiekuńczego, aktywizującego i integrującego osoby starsze w środowiskach lokalnych,
  • rozwój działań wspierających więzi międzypokoleniowe i wzmacniających poczucie odpowiedzialności młodszych pokoleń w zakresie opieki nad osobami starszymi.

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja Sedeka

Alior Bank SA
93 2490 0005 0000 4600 7287 1845 (aktualny numer konta do darowizn)
71 1060 0076 0000 3210 0020 7652 (poprzedni numer konta do darowizn)

Tytułem:
10068 - Pomoc dla osób starszych

***Dotychczasowe konto do wpłat darowizn w Banku Citi Handlowy o numerze
35 1030 1508 0000 0008 1669 1036 jest w trakcie likwidacji.***

Przekaż 1% podatku

W formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000338389
Przekaż 1% podatku On-Line

* program indywidualny dla tego podopiecznego

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj:
10068 - Pomoc dla osób starszych

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.