Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

10093 - Pmed24 Help

Dane Grupy OPP:

Nr księgowy:
10093

Region:

Miasto:

Opis działalności:

Propagowanie działań medycznych i ratownictwa medycznego, poprzez:

  • Promowanie informacji o sposobach udzielania pierwszej pomocy i zachowaniu się w sytuacjach kryzysowych, przy użyciu materiałów informacyjnych, strony internetowej www.prophmed.pl, Facebooka www.facebook.com/pmed24;
  • zbieranie funduszy na zakup sprzętu ratownictwa medycznego dla profesjonalistów i nie tylko np.: AED i walizki ratownicze PSP dla lekarzy lub osób posiadających co najmniej certyfikat BLS, ssaki dla osób przeszkolonych przez lekarza lub ratownika. Osoby wyposażone przez Grupę OPP, będą zweryfikowane przez Kierownika grupy (lekarz). Warunkiem koniecznym jest brak możliwości wykorzystania otrzymanego sprzętu lub innych otrzymanych form wsparcia w celach zarobkowych;
  • dofinansowywanie szkoleń BLS, ALS i P-ALS (basic, advanced i pediatric – advanced life support) lub innych zaakceptowanych przez Kierownika Grupy OPP;
  • działania zmierzające do rozwoju cywilnego ratownictwa drogowego;
  • działania informacyjne, promujące zdrowie, np.: spotkania z dziećmi ze szkół i przedszkoli. Takie spotkania odbywały się już wcześniej i skutkowały tym, że chore dzieci nie bały się wizyt lekarskich i stomatologicznych – co bardzo ułatwia badanie dziecka i zmniejsza stres towarzyszący kontaktowi ze służbą zdrowia;
  • promocję bezpieczeństwa farmakoterapii (Kierownik grupy jest ekspertem zewnętrznym Departamentu Monitorowania Działań Niepożądanych URPL, WMiPB). Promocja taka obejmuje również działania na rzecz zwalczania nieuczciwej reklamy produktów leczniczych i suplementów diety, jeśli mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi (zgłoszenia takich incydentów do GiF);
  • w części przypadków zebrane środki będą przekazywane na dofinansowanie innych beneficjentów Fundacji Sedeka oraz Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”;
  • popularyzację innych działań statutowych Fundacji Sedeka;
  • finansowanie innych projektów Fundacji Sedeka, zgodnie z jej statutem.

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja Sedeka

Alior Bank SA
93 2490 0005 0000 4600 7287 1845 (aktualny numer konta do darowizn)
71 1060 0076 0000 3210 0020 7652 (poprzedni numer konta do darowizn)

Tytułem:
10093 - Pmed24 Help

***Dotychczasowe konto do wpłat darowizn w Banku Citi Handlowy o numerze
35 1030 1508 0000 0008 1669 1036 jest w trakcie likwidacji.***

Przekaż 1% podatku

W formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000338389
Przekaż 1% podatku On-Line

* program indywidualny dla tego podopiecznego

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj:
10093 - Pmed24 Help

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.