Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

10164 - Paweł z Wilkowa

Dane Grupy OPP:

Nr księgowy:
10164

Region:

Miasto:

Opis działalności:

Grupa działa na rzecz Pawła Łabarewicza

Nazywam się Józef Łabarewicz i zwracam się z prośbą o darowizny dla mojego Syna Pawła. Syn jest osobą niepełnosprawną intelektualnie od dzieciństwa. Ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności. Wymaga pomocy we wszystkich sferach funkcjonowania na co dzień: w samoobsłudze, utrzymaniu higieny osobistej, ubieraniu się i dostosowaniu ubrań do pogody, w przygotowywaniu posiłków, w przemieszczaniu się i w orientacji w terenie. Syn nie potrafi samodzielnie prowadzić gospodarstwa domowego, między innymi ze względu na nieumiejętność planowania i brak rozeznania rzeczywistości społecznej, np. wartości pieniędzy, cen, opłat itp. Wymaga także pomocy w kontaktach z innymi ludźmi w funkcjonowaniu w otoczeniu – załatwianiu spraw w urzędach, w leczeniu i rehabilitacji. Jedynym źródłem dochodu jest renta socjalna, która w niewielkim stopniu zaspakaja potrzeby syna. Syn jest osoba młodą, ma 28 lat i nie ma możliwości znalezienia pracy w okolicy- mieszkamy na wsi. Większość kosztów utrzymania syna pokrywam z mojej emerytury. W związku z czym, często brakuje nam pieniędzy na pokrycie kosztów wyjazdów rehabilitacyjnych i innych potrzeb syna. Wyjazdy rehabilitacyjne bardzo korzystnie wpływają na samopoczucie syna i polepszają jego kontakty z otoczeniem i innymi ludźmi. Bardzo dziękuję za każdą wpłatę.


Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja Sedeka

Alior Bank SA
93 2490 0005 0000 4600 7287 1845 (aktualny numer konta do darowizn)
71 1060 0076 0000 3210 0020 7652 (poprzedni numer konta do darowizn)

Tytułem:
10164 - Paweł z Wilkowa

***Dotychczasowe konto do wpłat darowizn w Banku Citi Handlowy o numerze
35 1030 1508 0000 0008 1669 1036 jest w trakcie likwidacji.***

Przekaż 1% podatku

W formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000338389
Przekaż 1% podatku On-Line

* program indywidualny dla tego podopiecznego

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj:
10164 - Paweł z Wilkowa

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.