Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

10674 - Otwarte Serca

Dane Grupy OPP:

Nr księgowy:
10674

Region:

Miasto:

Opis działalności:

Grupa OPP Otwarte Serca została powołana przez członków Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom „Otwarte Serca”.

Cel Stowarzyszenia

  • Inspirowanie, wspieranie i ochrona rozwoju osobowościowego wszystkich osób i rodzin objętych działalnością Stowarzyszenia: dzieci, młodzieży i dorosłych, młodszych i starszych.
  • Koncentrujemy się na świadomym odbudowywaniu i kształtowaniu kontaktów interpersonalnych, budowaniu prawidłowych relacji w rodzinie i grupie społecznej. Także wspieramy w przezwyciężaniu trudności, własnych słabości i ograniczeń.

Zajmujemy się

  • pomocą społeczną, psychologiczną, terapeutyczną umożliwiającą osobom i rodzinom pokonywanie trudnych sytuacji życiowych, czego nie są w stanie zrobić wykorzystując jedynie własne zasoby i możliwości;
  • działalnością na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w różnych grupach wiekowych, z niepełnosprawnością, z uwzględnieniem osób starszych);
  • działalnością na rzecz rodziny, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
  • prowadzeniem działalności prozdrowotnej i profilaktycznej, integracyjnej, rozwojowej wyrównującej szanse edukacyjne i społeczne.

Celem powołania Grupy OPP jest pozyskiwanie środków na wzbogacanie i dostosowywanie oferty działalności Stowarzyszenia do potrzeb naszych podopiecznych. Jesteśmy wdzięczni za okazane zufanie i życzliwość.otwarte-serca-plakat


Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja Sedeka

Alior Bank SA
93 2490 0005 0000 4600 7287 1845 (aktualny numer konta do darowizn)
71 1060 0076 0000 3210 0020 7652 (poprzedni numer konta do darowizn)

Tytułem:
10674 - Otwarte Serca

***Dotychczasowe konto do wpłat darowizn w Banku Citi Handlowy o numerze
35 1030 1508 0000 0008 1669 1036 jest w trakcie likwidacji.***

Przekaż 1% podatku

W formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000338389
Przekaż 1% podatku On-Line

* program indywidualny dla tego podopiecznego

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj:
10674 - Otwarte Serca

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.