Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

10469 - Niezapominajka

Dane Grupy OPP:

Nr księgowy:
10469

Region:

Miasto:

Opis działalności:

Grupa działa na rzecz Przedszkola Nr 56 „Niezapominajka” we Wrocławiu.

Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom.Każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że czuje się ono kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu i radzenia sobie z porażkami.

„Niezapominajka” istnieje po to, aby zapewnić swoim wychowankom wszechstronny rozwój psychofizyczny, dobry start na drodze dalszej edukacji, samodzielność i zdobycie umiejętności dobrego funkcjonowania wśród rówieśników. Przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców. Koncepcję edukacji osadziliśmy na głęboko rozumianym dialogu rodziców, nauczycieli oraz środowiska lokalnego. Współtwórcami naszych działań i współautorami sukcesów dzieci, są rodzice. Zapewniamy im wsparcie w ich roli wychowawczej oraz dostęp do rzetelnej i szczegółowej informacji o postępach ich dzieci. Przedszkole stwarza przyjazną, domową atmosferę oraz zapewnia optymalne warunki do rozwijania osobowości dzieci, zaspokaja ich potrzeby, wspiera w rozwijaniu zdolności i zainteresowań. Wykorzystuje naturalną potrzebę działania dzieci stwarzając takie sytuacje, które wyzwolą u niego przeżycia i skłonią do kreatywnego ich wyrażania. Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia potrzeby środowiska. Wychowuje dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne i radzące sobie z problemami. Podąża za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektuje jego potrzeby, wspiera w dążeniu do samodzielności i niezależności. Wyposaża dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej. „Niezapominajka” promuje osiągnięcia i sukcesy swoich wychowanków. Oferuje dużą ilość zajęć wspomagających twórcze myślenie, rozwijających indywidualne zdolności, aktywizujących i przygotowujących do dalszego, samodzielnego kształcenia i funkcjonowania w społeczeństwie. Koncepcja działań oparta jest o szczegółową analizę oczekiwań i potrzeb naszych klientów: wychowanków i ich rodziców. Przedszkole propaguje ideę rozwoju zrównoważonego i kształtuje zachowania przyjazne zdrowiu.

Więcej informacji na:

www.przedszkole56.pl

www.facebook.com/Przedszkole-nr-56-Niezapominajka


Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja Sedeka

Alior Bank SA
93 2490 0005 0000 4600 7287 1845 (aktualny numer konta do darowizn)
71 1060 0076 0000 3210 0020 7652 (poprzedni numer konta do darowizn)

Tytułem:
10469 - Niezapominajka

***Dotychczasowe konto do wpłat darowizn w Banku Citi Handlowy o numerze
35 1030 1508 0000 0008 1669 1036 jest w trakcie likwidacji.***

Przekaż 1% podatku

W formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000338389
Przekaż 1% podatku On-Line

* program indywidualny dla tego podopiecznego

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj:
10469 - Niezapominajka

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.