Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

10757 - Monika Kliczka

Dane Grupy OPP:

Nr księgowy:
10757

Region:

Miasto:

Opis działalności:

Celem Grupy jest poprawa sytuacji życiowej Moniki.

Ze względu na swoje schorzenie – zespół móżdżkowo-piramidowy – Monika ma orzeczoną niepełnosprawność w znacznym stopniu.

Zespół móżdżkowo-piramidowy to neurologiczny zespół chorobowy występujący w uszkodzeniu móżdżku, objawiający się przede wszystkim zaburzeniami chodu oraz niezbornością ruchową (ataksja). Dodatkowo często występują problemy z mową, oczopląs, obniżone napięcie mięśniowe.

Zgromadzone przez Grupę środki pieniężne są przeznaczane na leczenie i rehabilitację Moniki, a także na pokrycie kosztów dojazdu do placówek medycznych oraz poprawę bytu materialnego chorej.


Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja Sedeka

Alior Bank SA
93 2490 0005 0000 4600 7287 1845 (aktualny numer konta do darowizn)
71 1060 0076 0000 3210 0020 7652 (poprzedni numer konta do darowizn)

Tytułem:
10757 - Monika Kliczka

***Dotychczasowe konto do wpłat darowizn w Banku Citi Handlowy o numerze
35 1030 1508 0000 0008 1669 1036 jest w trakcie likwidacji.***

Przekaż 1% podatku

W formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000338389
Przekaż 1% podatku On-Line

* program indywidualny dla tego podopiecznego

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj:
10757 - Monika Kliczka

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.