Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

10853 - Marcinek Mierzwicki

Dane Grupy OPP:

Nr księgowy:
10853

Region:

Miasto:

Opis działalności:

Celem Grupy jest poprawa sytuacji życiowej Marcina.

Marcin jest osobą niepełnosprawną od urodzenia. Ze względu na porażenie mózgowe dziecięce i niedorozwój psycho-ruchowy ma orzeczoną niepełnosprawność w znacznym stopniu. Marcin ma bardzo ograniczone możliwości samodzielnej egzystencji, dlatego wymaga stałej opieki i pomocy innej osoby.

Zgromadzone przez Grupę środki pieniężne są przeznaczane na leczenie i rehabilitację Marcina, a także na zakup niezbędnego sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i poprawę jego sytuacji bytowej.


Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja Sedeka

Alior Bank SA
93 2490 0005 0000 4600 7287 1845 (aktualny numer konta do darowizn)
71 1060 0076 0000 3210 0020 7652 (poprzedni numer konta do darowizn)

Tytułem:
10853 - Marcinek Mierzwicki

***Dotychczasowe konto do wpłat darowizn w Banku Citi Handlowy o numerze
35 1030 1508 0000 0008 1669 1036 jest w trakcie likwidacji.***

Przekaż 1% podatku

W formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000338389
Przekaż 1% podatku On-Line

* program indywidualny dla tego podopiecznego

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj:
10853 - Marcinek Mierzwicki

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.