Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

10334 - Krzemyki

Dane Grupy OPP:

Nr księgowy:
10334

Region:

Miasto:

Opis działalności:

Grupa gromadzi środki pieniężne na realizację następujących zadań:

  • działalność na rzec osób niepełnosprawnych, chorych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • porady i organizacja pomocy w zakresie diagnostyki dysfunkcji towarzyszących, terapii, zakupu leków i suplementów, zabiegów oraz pomocy do rehabilitacji
  • promocja w sferze edukacji, kultury i sportu idei przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci z niepełnosprawnością
  • szerzenie postaw akceptacji i otwartości wobec osób niepełnosprawnych oraz chorych
  • organizacja czasu wolnego oraz imprez okolicznościowych dla dzieci objętych opieką Grupy OPP Krzemyki
  • promowanie idei integracji dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych
  • promocja i organizacja wolontariatu
  • działalność charytatywna
  • organizacja spotkań zwiększających świadomość dotyczącą naturalnych metod profilaktyki zdrowia
  • działalność na rzecz rodzin, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw i godności dzieci

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja Sedeka

Alior Bank SA
93 2490 0005 0000 4600 7287 1845 (aktualny numer konta do darowizn)
71 1060 0076 0000 3210 0020 7652 (poprzedni numer konta do darowizn)

Tytułem:
10334 - Krzemyki

***Dotychczasowe konto do wpłat darowizn w Banku Citi Handlowy o numerze
35 1030 1508 0000 0008 1669 1036 jest w trakcie likwidacji.***

Przekaż 1% podatku

W formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000338389
Przekaż 1% podatku On-Line

* program indywidualny dla tego podopiecznego

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj:
10334 - Krzemyki

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.