Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

10175 - Jacek Przybysz

Dane Grupy OPP:

Nr księgowy:
10175

Region:

Miasto:

Opis działalności:

Jacek PrzybyszJednym z podstawowych zadań grupy jest pozyskiwanie środków na pokrycie kosztów zakupu pompy insulinowej oraz wszelkich kosztów związanych z jej późniejszą eksploatacją, jak i pokrycie nakładów poniesionych na zakup wszelkiego rodzaju medykamentów i środków leczniczych.

Poza tym do zadań grupy należą działania związane z pozyskiwaniem środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z ułatwieniem dostępu Jackowi do podstawowych czynności związanych z codzienną jego egzystencją, polepszeniu jego warunków bytowych, jak i przeciwdziałanie jego wykluczeniu społecznemu. Ponadto grupa poprzez swoje działania zapewni możliwość korzystania Jackowi z rehabilitacji stacjonarnej i niestacjonarnej w przeznaczonych do tego typu działań ośrodkach oraz zapewni dostęp do nowoczesnych rozwiązań z zakresu ochrony życia i zdrowia.


Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja Sedeka

Alior Bank SA
93 2490 0005 0000 4600 7287 1845 (aktualny numer konta do darowizn)
71 1060 0076 0000 3210 0020 7652 (poprzedni numer konta do darowizn)

Tytułem:
10175 - Jacek Przybysz

***Dotychczasowe konto do wpłat darowizn w Banku Citi Handlowy o numerze
35 1030 1508 0000 0008 1669 1036 jest w trakcie likwidacji.***

Przekaż 1% podatku

W formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000338389
Przekaż 1% podatku On-Line

* program indywidualny dla tego podopiecznego

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj:
10175 - Jacek Przybysz

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.